Nationalromantik

Nationalromantiken introducerades i Sverige på 1910-talet. Stilen var avskalad, enkel och fri från dekorationer. Nationalromantiska villor var antingen med träfasad, putsade fasader med stora delar av träfasad på övervåningen eller villor med murade tegelfasader.

Taket hade brant lutning, typiskt 54 grader. Skorstenen murad i tegel och putsad. Taket var belagt med enkupigt lertegel.

Variationen av fönstertyper var stor. Det var vanligt med både 1-, 2- och 3-luftsfönster. Fönstersättningen var mer assymetrisk än i jugendstilen.

Planen kunde vara rektangulär eller nästan kvadratisk.

Den nationalromantiska villan på bilden har blivit tillbyggd, men hade ursprungligen en kvadratisk plan.

villa nationalromantik