Jugend

Jugend är en stil inom arkitekturen som rådde i Sverige 1900-1910. Jugendstilen stod för stora takfall och svängda linjer som visade sig i gavlar, fönster- och dörromfattningar.

I Sverige byggdes inte så många renodlade jugendvillor, men de enskilda stildragen användes flitigt i början av seklet. Den svenska jugendstilen kunde bestå i ett mansardtak och valmat i övre takfallet. Typiska jugendfönster hade nedre lufter och övre småspröjsade lufter.

Jugendvillan hade ofta putsade fasader. Var det en träfasad kunde den bestå av stående eller liggande spontad panel, målad i ljusa oljefärger. Taken täcktes med rött tegel eller falsad plåt. Hängrännor och stuprör i målad plåt.

I Tyskland och de nordiska länderna kallas stilen Jugend, medan den kallas Art Noveau eller moderanisme på andra ställen i Europa.

Jugendvilla