Ny metod kan sänka kostnaden för vattenläckor i badrum med 100 000 kr

Delreparation av badrum ser ut att bli en möjlig framtida lösning för att sänka kostnaden väsentligt, nu söker man fler studiedeltagare.

En lång rad branschorganisationer har gått samman i ett stort projekt där man undersöker möjligheten att delreparera badrum för att dels sänka reparationskostnaden, dels minska belastningen på miljön. Det handlar i korthet om att man frilägger skadan, torkar ut den, monterar fuktsensorer och en intelligent golvbrunn för att sedan försegla och påföra nytt tätskikt igen.

Om projektet faller så väl ut som det ser ut att göra just nu så skulle det innebära en påfallande kortare renoveringstid till en väsentligt lägre kostnad.

- Istället för att en skada går på 150 000 kronor, kostar den kanske någonstans mellan 15 000-50 000 kronor att åtgärda. Med fuktsensorer på plats, blir det en extra trygghet för försäkringstagaren, som kan känna sig trygg med att det har blivit tätt, säger Ulf Antonsson, senior projektledare på RISE. 

De har hittills testat metoden i labb-miljö. Nu är man ute på fältet och gör verkliga tester.

Husägare i Götaland och Svealand har möjlighet att delta i studien förutsatt att de uppfyller alla villkor. Man ska ha ett badrum med träbjälklag och ett tätskikt av folie eller plastmatta (inte rollat), samt förstås en vattenskada.

- Bara för att det finns en vattenskada vid duschen, så behöver ju inte hela badrummet vara skadat och behöva rivas ut. Utan att man kan reparera vad som är trasigt och låta det som funkar vara kvar, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg. 

Passar ditt badrum in? Då kan det vara bra att känna till att det är du som står för kostnaden för själva delreparationen (någonstans mellan 15000-50000 kronor) men att de ansvariga för projektet står för kostnaden för sensorer och att montera dessa.

- Kostnaden för att reparera badrummet blir väsentligt lägre än om badrummet i sin helhet skulle rivas. Konsumenten får även en trygghet i att läckage kan upptäckas tack vare sensorerna, säger Ulf Stenberg.

Vilka är inblandade i projektet?

Villaägarnas Riksförbund och branschorganisationer som TMF, BKR, GVK, GBR och Säker Vatten. Byggbolagen NCC och Peab. Försäkringsbolagen Gjensidige, Länsförsäkringar, Folksam, Moderna och Gar-Bo. Fuktsensorsystemen InviSense, Talkpool och ioote. PCI, Weber, Purus, Anticimex, BLS Industries, Valf & Ops och RISE på den tekniska sidan.