Vattenskador i badrum - risk, var de finns och ersättning från försäkringsbolaget

Vem är inte orolig för att få en vattenskada i badrummet? Här djupdyker vi i ämnet och berättar var i badrummet de brukar uppkomma, orsaken, hur stor risken egentligen är och vad de kan kosta att åtgärda. Och när får man ersättning från försäkringsbolaget?

Medlemmen bjorn_s misstänkte en vattenskada när han upptäckte att silikonfogen i badrummet alltid var fuktig.

Medlemmen bjorn_s misstänkte en vattenskada när han upptäckte att silikonfogen i badrummet alltid var fuktig. Foto: bjorn_s

Har du ett nybyggt eller nyrenoverat badrum, alternativt ett badrum som uppnått sin tekniska livslängd - då tillhör du den grupp som har störst risk för vattenskador i badrummet.

Thomas Helmersson
Thomas Helmersson

- Ingen statistik på detta är framtagen. Men vi vet ändå att det rent generellt inträffar fler skador både i nya/ombyggda och gamla badrum, medan det i tidsspannet däremellan sker färre, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare vid Vattenskadecentrum.

För några år sedan var det mer tydligt att badrum från vissa årtionden var överrepresenterade, det handlade främst om badrum byggda under 70- och 80-talet. Men de flesta av dessa badrum är nu renoverade och det finns ingen exakt statistik, så bilden blir inte lika tydlig nu.

Sida 1 av 7

Här inträffar vattenskadorna i badrummet

Vattenskador i kök gått om vattenskador i badrum och står numera för störst andel av vattenskadorna i en bostad. Men badrummet är fortfarande med i toppen - 26 procent av skadorna sker där, vilket motsvarar 8 349 stycken per år. Motsvarande siffra för kök är, som jämförelse, 35 procent och för tvättstuga 7 procent. 

- Förklaringen till att badrumsskadorna minskar, är att vi lär oss allt mer att bygga badrum som håller tätt, säger Håkan Franzén, försäkringsexpert vid Trygg Hansa. 

Håkan Franzen
Håkan Franzén

Det handlar om statistik hos Vattenskadecentrum, som bygger på strax över 32 000 besiktigade vattenskador inrapporterade från försäkringsbolagen runtom i landet. 

Man uppskattar dock att det egentligen sker drygt 80 000 vattenskador per år. Statistiken hos Vattenskadecentrum bygger bara på de badrum som besiktigas eftersom det är via besiktningen man kan göra analyserna. Övriga skador handlar om sådana där det aldrig utförs någon besiktning, en del fall läggs exempelvis ner eller så regleras kanske skadan direkt mellan försäkringstagare och försäkringsbolag. 

- Vi tror att en vattenskada som blir lite större, den som besiktigas, är ganska genomsnittlig och därmed ett bra underlag för det som händer och sker, säger Thomas Helmerson.

Nästan var femte badrum som vattenskadas har problem med tätskiktet

Vattenskadorna i badrum uppstår vanligen i:

  • Vattenledningar
  • Tätskikt under kakel/klinker
  • Fel i utrustning/Importerade inbyggnadsprodukter

För några år sedan var det tal om golvbrunnar som monterades på nedre delen av väggen, istället för i golvet. Dessa orsakade en del skador, men därefter har brunnen och/eller monteringsförfarandet justerats så att problematiken åtgärdats.

Den vanligaste orsaken till vattenskador i badrum är istället tätskikt och ledningssystem - dessa två fullkomligen dominerar statistiken för badrumsskador. 

Allra vanligast är numera problem med ledningssystem - 58 procent av skadorna i badrum beror på läckor i rören.

Nästan var femte badrum som vattenskadas har problem med tätskiktet, och då handlar det vanligen om badrum med keramiskt ytskikt (kakel/klinker). 

Tätskikten stod dock för en större andel av skadorna förr, man ser att det blivit förbättringar här.

“För ett tiotal år sedan gjordes rekommendationerna om tätskikt i våtrum om, vilket nu börjar ge effekt i form av färre vattenskador,” konstaterar Vattenskadecentrum i en rapport.

Fel i utrustningen står för sex procent av vattenskadorna i badrum. Det finns ingen statistik på vilka produkter i badrum som bidrar mer eller mindre, men Thomas menar att det finns en inlärningsfas i monterings-momentet.

- Nya produkter bidrar generellt till antalet skador innan man lärt sig hur de ska monteras, och det finns tendens att inbyggnadsprodukter som importeras inte alltid är bra anpassade till svensk byggnation, säger han.

Läs mer: Vattenskada i badrum, syll är mjuk, svart och saknas helt. Hur mycket bör bytas?

Sida 2 av 7

Byt ut gamla rör och kopplingar

Vattenskada

Medlemmen Husplaner fick en vattenskada pga att rörmokaren hade glömt att pressa en koppling i duschen. Foto: Husplaner

Ledningssystem inkluderar ju dock allt från avlopp och värmeledningar till rör för kall- och varmvatten, så frågan är då var skador sker mer frekvent? Man skulle kanske kunna tänka sig att vattenburen golvvärme är med i toppen, men den utgör bara en procent av skadorna. Tappvattensystemen är den stora boven i dramat, dessa system står för hälften av skadorna. Avlopp står dock också för en betydande andel med sina 35 procent. 

I en majoritet av fallen är det rör - ofta kallvattenrör - som har rostat sönder för att de är gamla. Vanligen är de äldre än 20 år, många gånger till och med betydligt äldre.

Korrosion, slitage och ålder är de huvudsakliga orsakerna, de utgör 80 procent. Utförandefel är mindre vanligt (13 procent) och sker nästan uteslutande när det kommer till installationer som är gjorda för mindre än 10 år sedan. 

Sida 3 av 7

Frysskador dyraste vattenskadan - miljonbelopp

Orsaken till vattenskador i rör

Orsaken till vattenskador i rör. Grafik: Vattenskadecentrum

Frysskador på ledningar hör man mycket om vintertid, men de står för en försvinnande liten andel på 3%. Denna siffra varierar dock år för år beroende på hur kall vintern har varit. Den här typen av skador är dessutom problematiska, de kan bli förödande för husägaren eftersom läckaget kan gå oupptäckt länge. Stora delar av huset kan behöva renoveras.

Kan i princip innebära att stora delar av huset måste repareras, kanske till och med rivas, och då talar vi om miljonbelopp

- Det här är den dyraste skadetypen, fritidshus som under vintern fått en ispropp i vattenledningen. När isproppen smälter börjar vatten att strömma ut. Vattnet kan i värsta fall stå och läcka i flera veckor eller månader. En sådan skada kan i princip innebära att stora delar av huset måste repareras, kanske till och med rivas, och då talar vi om miljonbelopp, säger Håkan Franzén.

Det handlar i slutändan, i 89 procent av fallen, om rör och kopplingar som av olika anledningar felar. Golvbrunnen står som jämförelse bara för 2 procent av vattenskadorna.

Däremot - när det kommer till tätskikt - är anslutningen till golvbrunnen faktiskt den näst vanligaste orsaken till vattenskada, även om statistiken går åt rätt håll på den här punkten. Man ser att det nya monteringsförfarandet, där man har en platta som förankrar golvbrunnen, gör att husägare drabbas av färre skador.

- De sista åren har statistiken för anslutning av golvbrunnar blivit bättre. Ett försäkringsbolag gjorde exempelvis en undersökning på 1000 skador, och av dessa hade alla felande golvbrunnar det gamla monteringssättet utan platta, säger Thomas Helmerson.

Om golvbrunnens ansutning är den näst vanligaste orsaken till läckage i samband med tätskikt, så är själva tätskiktet i golvet den allra vanligaste. Det kan handla om allt från att man har borrat igenom det, att skarvar har gått isär eller att tätskiktet i sig har läckt.

Sida 4 av 7

Gör detta när du får en vattenskada

Du bör alltid ringa och rådfråga ditt försäkringsbolag om du upptäcker eller misstänker en vattenskada. De kan då berätta för dig vad du ska göra i just din situation.

Huruvida din försäkring gäller beror helt på vad för typ av skada det är, vilken försäkring du har och hur gammalt ditt badrums olika delar är. 

Sida 5 av 7

Åldersavdrag - 30 år gammalt badrum får du ingen ersättning för

Många av vattenskadorna i badrum handlar om äldre badrum, där rör korroderat och börjat läcka, och i äldre badrum kan åldersavdrag bli aktuella. Åldersavdraget är per definition ett avdrag som ska motsvara det renoveringsbehov man som husägare har. Hos Trygg Hansa skrivs exempelvis ett rör av med 5 procent per år efter det att röret uppnått en ålder som överstiger 10 år. Efter 30 år är det med andra ord helt avskrivet. 

För tätskikt har de inget specifikt åldersavdrag, man ser det som en helhet ihop med ytskiktet och det är samma avskrivningstakt som för rörsystem.

Hos If skrivs yt- och tätskikt av om badrummet över 30 år vid kakel/klinker eller 18 år vid plastmatta, däremot omfattas skadorna på underliggande konstruktion. Rörsystemen skrivs av efter 30 år, precis som hos Trygg Hansa.

Åldersavdraget är generellt olika på badrummets delar. Detta beror på att delar och maskiner åldras i olika takt och att det finns ett flertal faktorer att ta hänsyn till, såsom vilka material de är gjorda av, hur utsatta de är för yttre påverkan, med mera. 

För de flesta byggnadsdelar handlar det om ett avdrag på mellan 5-10 procent per år, som börjar dras av efter att delen uppnått en viss ålder. Enligt den oberoende organisationen Konsumenternas Försäkringsbyrå kan det i vissa fall handla om en del som bara är två år gammal, i andra fall om en som är tio år.

De slår fast att bolagens tabeller är relativt lika, men att det ändå finns vissa skillnader mellan bolagen för olika byggnadsdelar. Du kan hitta exakta åldersavdrag i ditt försäkringsbolags villkor.

Sida 6 av 7

Tak för åldersavdraget

Det brukar även finnas ett tak för åldersavdraget, en så kallad skyddsregel som gäller vid större skador. Detta tak varierar normalt sett mellan 10 000-105 000 kronor enligt Konsumenternas, men kan då inkludera tilläggsförsäkringar.

Hos Trygg Hansa är det maximala åldersavdraget 75 000 kronor om du inte har en tilläggsförsäkring som sänker det till 15 000 kronor. 

Hos If är det normalt sett 100 000 kronor, men med deras stora försäkring sänks det till 10 000 kronor.

Det finns också skador som inte ersätts alls. Upptäcker du exempelvis fuktfläckar och de visar sig bero på vatten som trängt igenom grundmuren eller golvet, ersätter inte hemförsäkringen normalt sett detta. 

Andra saker som gör att du inte får ersättning är om badrummet inte är byggt enligt de vid byggtillfället rådande branschreglerna. Detta gäller oavsett om du haft en badrumsfirma som byggt badrummet, eller om du gjort det själv. Man får alltså bygga sitt badrum själv och har lika stor rätt till ersättning, så länge badrummet är byggt fackmannamässigt.

Sida 7 av 7

Hur stor ersättning får jag för vattenskadan?

Vad du får för ersättning och hur stor den blir beror på vilka försäkringar du har, vilken typ av skada som inträffat, huruvida badrummet är byggt enligt gällande branschregler, hur gamla delarna i badrummet är och om du slår i taket för åldersavdraget.

Min känsla är dock att hemmafixare oftast är väldigt försiktiga och noggranna och väl medvetna om hur noggrann man måste vara och följa de branschregler som finns

Det finns ingen statistik över hur många av vattenskadorna i badrum som uppkommer i badrum som byggts av hemmafixare. Det är inget man lägger fokus på.

- Det har vi ingen statistik på. Min känsla är dock att hemmafixare oftast är väldigt försiktiga och noggranna och väl medvetna om hur noggrann man måste vara och följa de branschregler som finns, säger Per Sjölander, byggskadeexpert vid If.

- Badrummet ska vara byggt enligt gällande branschregler vid tidpunkten för bygget av badrummet. Utöver det gäller som vanligt självrisk och åldersavdrag på ytskikt med mera, säger Håkan Franzén.

Vidare kan försäkringsbolaget behöva komma ut och genomföra en utredning för att du ska beviljas ersättning och för att bedöma vilka åtgärder som behöver sättas in.

- Man gör en besiktning för att se vad som kan vara orsaken till de skador man ser, säger Håkan.