Många skulle bli utan bolån om ränteavdraget försvann

Storbanken SBAB varnar för att bolånesituationen skulle bli omöjlig för många om man slopade ränteavdragen.

SBAB har undersökt hur stor andel av deras kunder som skulle ha fått avslag på bolåneansökan om ränteavdraget inte funnits. Resultatet visar att hälften av de unga hushållen och de ensamma låntagarna skulle ha fått avslag, samma siffra för hushåll överlag är att en tredjedel skulle ha fått avslag.

Undersökningen har gjorts eftersom det är en del diskussioner kring att trappa ned ränteavdraget. SBAB menar på att det finns flera aspekter kring detta som inte har lyfts ännu, bland annat hur det påverkar möjligheten för nya potentiella bolånetagare att få godkända bolån.

- Att hänvisa till att ränteavdragen lätt bör kunna slopas eftersom räntorna är så låga som de är nu är missvisande. För att beviljas ett bolån ska ett hushåll klara en ränteuppgång till runt 7 procent utan att få underskott i sin boendekostnadskalkyl. På de räntenivåerna är förstås ränteavdragen avgörande även om den aktuella räntan för tillfället är låg. Detta problem är en viktig faktor att beakta i diskussionen om slopade eller kraftigt reducerade ränteavdrag, säger Robert Boije, chefekonom hos SBAB.

Riksbanken har tidigare kommunicerat att de ser att ränteavdragen kan slopas snabbt. Även Finansinspektionen står bakom ett avskaffande, och frågan är uppe på den politiska dagordningen. Det återstår att se hur det blir med den saken.