Många har aldrig förhandlat om sin bolåneränta

Det lönar sig att förhandla om rabatt på bolånet, enligt siffror från en ny undersökning.

Det lönar sig att förhandla om rabatt på bolånet, enligt siffror från en ny undersökning. Foto: Marlén Eskilsson.

En stor grupp skulle kunna sänka utgifterna för boendet om de bara förhandlade om sin bolåneränta.

Av de cirka 1 000 tillfrågade, i en undersökning av Compricer, hade 39 procent aldrig förhandlat med banken om sin bolåneränta. Många uppgav att de trodde att bankbyte skulle sänka deras ränta, men strax över hälften ansåg det samtidigt jobbigt att byta bank.

När man tittade på svaren kunde man se att de som förhandlat om rabatt på sitt bolån hade lägre ränta, i genomsnitt, än de som uppgav att de inte har förhandlat. Snittet för de som förhandlat var 1,45 procent, medan de som inte förhandlat hade ett snitt på 1,68 procent.

- Skillnaden i räntekostnad mellan de som har förhandlat och de som inte har förhandlat blir 2 300 kronor per år per miljon de har i lån, skriver Compricer.

Den genomsnittliga räntan låg på 1,53 procent bland respondenterna, vilket är över bankernas snittränta som i april låg på 1,39 procent.

- Respondenterna i vår undersökning uppgav alltså sig ha något högre ränta, i genomsnitt, än nya bankkunder. 14 procent av de tillfrågade svarade att de har en ränta på över 2 procent och 5 procent svarade att de har en ränta på 1 procent eller lägre, skriver Compricer.

Undersökningen visade även att de med bolån hos nischbanker hade lägst ränta, medan de med bolån hos storbank låg i den övre halvan. Något annat man noterade i undersökningen var att ju högre belopp bolånet var på, desto lägre var räntan.