Målning

Förbereda och spackla väggar

Förbereda och spackla väggar

Foto: Medlemmen ljhnilsson.

Målning och tapetsering är till 70 procent underarbete brukar man säga. Vare sig du har en ny gipsvägg eller en tidigare målad eller tapetserad väggyta måste du förbereda väggen för ny målning eller tapet.

För att resultatet ska bli tillfredsställande krävs att väggen är så slät och jämn som möjligt. Det är därför man spacklar och slipar. Du kommer garanterat att spilla spackel så täck alltid golvet med skyddspapper.

Riva ner gammal tapet
Gamla tapeter i flera lager bör tas bort. Foto: Medlemmen Androxe

Gammal vägg

Har du en tidigare målad eller tapetserad vägg börjar du med att rensa väggen från spikar och skruvar och ta loss allt som är löst. Använd en spackelspade och skrapa bort lös färg och tapet från väggen. Slipa av hela väggen. Det går lättast om du har ett slipverktyg med slippapper. Verktyget kan fästas på ett förlängningsskaft för att snabbare kunna svepa över stora ytor.

Sopa bort damm från väggen och spackla alla ojämnheter. Använd en större bredspackelspade på 25 cm att hålla spacklet på. Lägg på och stryk ut spacklet med en mindre spackelspade 15-20 cm. Det kan vara bra att även ha en liten spackelspade till hands för småbättringar. 

Slipa när spacklet torkat. Om det behövs lägger du på ytterligare spackel, låter torka och slipar. När väggen känns slät borstar du och dammsuger väggen innan ytan är klar för målning eller tapetsering. 

Spackla på nya gipsväggar
Nya gipsskivor spacklas i fasningarna. Foto: Medlemmen Dsl

Ny gipsvägg

Gipsskivorna är avfasade i sidorna för att ge plats för spackling. Dra på ett tunt lager spackel i hela avfasningen. Sätt en skarvremsa av papper över hela skarven i det våta spacklet och pressa till så att hela remsan verkligen sitter i spackelmassan. Spackla på ett nytt lager spackel direkt. När det torkat kan du behöva lägga på ytterligare ett lager spackel och låta torka varefter du slipar skarven.

I skarvar mellan två kortsidor eller kapade gipsskivor där det inte finns någon avfasning skär du en skåra med kniv. Fyll skåran med spackel och låt torka.

Fäst med vävlim en skarvremsa över skarven och låt torka. Spackla därefter över skarvremsan. Låt spacklet gå ut ordentligt från skarvremsan så kommer den lilla upphöjningen synas mindre. Slipa av när spacklet torkat. Borsta och dammsug till sist väggen så är ytan klar för nästa moment.

Spackla innerhörn

Lägg spackelmassa på båda väggarna längs hela hörnet. Vik en spackelremsa längsgående på mitten och fäst i det våta spacklet. Spackla över remsan direkt medan spacklet under är vått och låt torka. Slipa av lite grovt om det blivit vallar. Lägg på ytterligare spackel. Det kan behövas flera lager innan det fyller ut. Slipa.

Förstärka ytterhörn vid spackling
Tänk på att förstärka ytterhörnen. Foto: Medlemmen snailman.

Spackla ytterhörn

För att förstärka gipsskivan i ytterhörn använder du en skyddslist i metall för att armera gipsskivan. Fäst listen enligt tillverkarens anvisning. Ofta skruvas dessa lister fast. Spackla över skyddslisten.

Det finns också metallförstärkta remsor. Förstärkningsremsor spacklas fast i vått spackel. Låt torka och kompletteringsspackla vid behov. Slipa till sist av. 

Skarvremsor

Yrkesmålare använder i regel spackelremsor av papper som är mer formstabila än glasfiberremsorna. Glasfiberremsorna är självhäftande och kan upplevas som enklare för amatören, men det är värt att använda pappersremsor för resultatets skull. 

Om väggen ska målas

Ska väggen målas kan det vara bra att efter grundmålningen syna av och komplettera spacklingen en sista gång. Ojämnheter syns ofta bättre efter grundmålningen. Låt ljuset falla från sidan på väggen. I släpljus syns ojämnheterna bättre.

Verktyg och redskap

  • Spackelspadar, 20 cm, 25 cm (och gärna en mindre också)
  • Slipverktyg
  • Slippapper för slipverktyget
  • Förlängningsskaft
  • Brytbladskniv
  • Täckpapper för golvet
  • Sopborste
  • Dammsugare 

Läs mer

Förbereda och spackla väggar 
Ommålning av målade väggar inomhus
Måla tak inomhus
Måla trägolv
Måla värmeelement och rör
Måla fönster