Mäklare varnas för otillräcklig information om brygga

En brygga, dock inte den i artikeln.

En brygga, dock inte den i artikeln. Foto: Fastighetsmäklarinspektionen.

Huset annonserades med en brygga, men i annonsen framgick det inte att delar av bryggan måste rivas.

En mäklare har fått en varning från Fastighetsmäklarinspektionen efter att ha annonserat ett hus med en brygga där denne i husannonsen inte meddelat att delar av bryggan omfattas av föreläggande. För att få information om att man som fastighetsägare måste riva den yttre T-delen av bryggan krävdes att man klickade på en länk och läste sig till den informationen i ett dokument.

- Av annonsen framgår att fastigheten har en sandstrand med egen brygga. Flera foton av bryggan återfinns. Den aktuella bryggan lyfts tydligt fram i den löpande annonstexten, men saknar åtföljande upplysning om att del av bryggan är förknippad med ett föreläggande om återställande. Enligt Fastighetsmäklarinspektionens uppfattning ger annonsen därför ett vilseledande intryck för spekulanter, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.

Ärendet har prövats som vilseledande marknadsföring. Mäklaren varnas eftersom köparen sannolikt haft svårare att fatta ett välgrundat affärsbeslut på grund av marknadsföringen.