Krav: Solceller på alla nya byggnader inom EU

EU tar fram krav om solceller på alla nya tak - med start 2032 för småhus.

EU-parlamentet vill att alla nya byggnader ska utrustas med solceller. Detta ska genomföras senast 2028 och ingår i åtgärder för att nya hus ska bli fria från utsläpp.

Kravet, om det går igenom, kommer endast att genomföras där det är tekniskt rimligt samt utförbart ur en ekonomisk ståndpunkt skriver Aftonbladet. För bostadshus gäller dock inte kravet förrän 2032 och det gäller då om de genomgår en större renovering.

Anledningen till kravet är för att arbeta mot 55%-paketet (Fit for 55 på engelska) som framtogs 2021 av EU-kommissionen. Det är mål om att ha minskat utsläppen med 55 procent fram till 2030, i jämförelse med utsläppen från 1990.

Förslaget röstades igenom av EU-parlamentet i veckan och en utformning av kraven står näst på agendan.