Slutdatum för solcellsstödet måste skjutas fram

Hus med solceller.

Hus med solceller. Foto: Ikea.

Energimyndigheten flaggar för att husägare inte kommer få klart solcellsinstallationer i tid och att slutdatumet måste flyttas fram.

Tidigare har det varit sagt att installationen av solceller måste vara slutförd senast 31 december i år för att den husägare som sökt solcellsstöd i år ska vara berättigad till det. Men den pågående pandemin gör att många kan få svårt att uppfylla det kravet. Därför har Energimyndigheten skickat in en hemställan till Infrastrukturdepartementet om att förlänga perioden med 6 månader.

Detta gäller både energilagerstödet och solcellsstödet. Det handlar dock inte om förlängd ansökningstid, endast förlängd tid för slutställande av installation.

– Det är viktigt att de som planerar att installera solceller eller energilager faktiskt vågar genomföra installationen som de fått stöd för, man ska kunna känna en trygghet att trots de förseningar som kan bli på grund av den rådande pandemin så kommer man att kunna genomföra installationen i tid, säger Susanne Karlsson, enhetschef Hållbar el på Energimyndigheten.

Energimyndigheten skriver även att det fortfarande finns pengar att söka från energilagerstödet, men att det däremot är långa köer för solcellsstödet och de som söker detta idag sannolikt inte kommer att få det.