Kraftig ökning av anmälda mäklare

Det var många som anmälde mäklare förra året.

Det var många som anmälde mäklare förra året. Foto: FMI

Slutsiffran för hur många mäklare som anmäldes 2020 blev dubbelt så hög som året före.

Dubbelt så många anmälningar gjordes mot mäklare under 2020 jämfört med året före, detta visar den samlade årsstatistiken från Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Totalt gjordes 1 349 anmälningar och majoriteten av dessa - nästan hälften - avsåg lockpriser. 

Det handlar dock om färre än 200 som fått någon form av påföljd. FMI har tidigare uttalat sig om att det varit en kraftig ökning av antalet anmälningar under 2020, man såg detta redan under hösten. Orsaken till att få mäklare fälls tror man dels beror på att en del av anmälningarna egentligen rör missförstånd mellan mäklare och säljare eller köpare. Dels att många anmälningar rör lockpriser, vilket är svårt att bevisa. 

- Vi har högt ställda beviskrav och det krävs att en anmälan innehåller tillräckligt med information för att vi ska kunna motivera en utredning och att det ska kunna leda till en påföljd. Nästan hälften av alla anmälningar handlar om så kallat lockpris, där behöver vi se slutpriset i en konkret affär eller åtminstone att budgivningen skenat iväg på ett orimligt sätt för att vi ska påbörja en utredning, myndighetschef Gunilla Paulsson, FMI, när frågan kom på tal i höstas.

FMI har tidigare gått ut med att mäklarna måste bli tydligare i informationen som rör budgivningen. Näst efter lockpriser är det oftast just budgivningen som orsakar konflikter och anmälningar. Om mäklarnas rutiner kring denna, regler för den och liknande tydliggjorts för säljare och köpare tror man att anmälningarna skulle minska.