Kraftig ökning av anmälningar mot mäklare

Allt fler mäklare anmäls, trots att året inte är slut är siffran redan lika stor som för helåret 2019.

Gunilla Paulsson, myndighetschef på FMI.

Gunilla Paulsson, myndighetschef på FMI. Foto: FMI

Anmälningarna mot mäklare ökar kraftigt i år, och har haft en uppåtgående kurva rent generellt sista åren - detta visar siffror som Fastighetsmäklarinspektionen tagit fram. Hittills i år är det 842 anmälningar, och därmed har anmälningarna ökat med 50 procent jämfört med i fjol. Hälften av anmälningarna handlar om fastighetsmäklare i Stockholms län.

Fastighetsmäklarinspektionen tror dock inte att det handlar om att mäklarna blivit mer slarviga, utan snarare om att konsumenterna är mer medvetna.

- Det är nog flera anledningar. Kanske är det främst för att Fastighetsmäklarinspektionen blir mer kända bland allmänheten och att de då vet om att de kan anmäla när de är missnöjda med en mäklares agerande. Vi tror också att det finns en ökad medvetenhet bland konsumenter kring vissa frågor, som till exempel så kallat lockpris, säger Gunilla Paulsson, myndighetschef på Fastighetsmäklarinspektionen.

Dock är det relativt få mäklare som sedan får varningar eller erinran.

Ungefär hälften av anmälningarna som kommer in rör lockpris. Det är också vanligt att det handlar om missförstånd mellan mäklare och konsument, speciellt när det rör budgivningen. Här anser Gunilla att mäklarna kan bli bättre i sin information till konsumenterna. Exempelvis efterfrågar hon att spekulanterna informeras tydligt om hur budgivningen ska gå till, även i mer ovanliga frågor som rör dolda bud eller när den som lagt högsta budet ändå inte får köpa bostaden.