JO-anmälan mot kommunen för långsam hantering av svartbygge

Haninge är ett område i Stockholm.

Haninge är ett område i Stockholm. Foto: Google Maps

Byggde om garage till gästbostad - utan bygglov. Nu JO-anmäls kommunen.

En granne till ett ombyggt garage har JO-anmält Haninge kommun för att de hanterar ett svartbygge för långsamt. Konflikten rör ett garage som i början av 2017 byggdes om till gästbostad med tillhörande trädäck. Men det visade sig snart att garageägaren saknade bygglov för ombyggnaden vilket ledde till flera rättsprocesser.

Mark- och miljödomstolen konstaterade slutligen att det är ett svartbygge och återförvisade sedan ärendet till byggnadsnämnden för vidare åtgärd. Därefter har det stått still. Nu JO-anmäler därför en granne kommunen och menar på att de hanterar ärendet för långsamt.

Justitieombudsmannen har sökt kommunen utan att lyckas. De har till 20 maj på sig att inkomma med svar på anmälan.

Källa: Mitti.se