Måste garaget rivas eller är det preskriberat?

Kommun tog så lång tid på sig att garaget som dömts till rivning nu eventuellt får stå kvar för att fallet är preskriberat.

Garaget byggdes i Särö i Halland.

Garaget byggdes i Särö i Halland. Foto: Google Maps

Ett minst sagt långdraget och komplicerat bygglovsärende pågår i Särö i Halland. Ärendet har eventuellt till och med hunnit bli preskriberat, vilket gör att garaget som från början godkändes och sedan blev ett svartbygge, i så fall inte kommer att behöva rivas. Detta är något som byggnadsnämnden just nu utreder.

Garaget har varit uppe i flera instanser. Allt började med att en husägare ville bygga garage närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Husägaren fick godkänt och underskrift av grannen på att detta var okej - vidare godkände kommunen bygget. Men när det drog igång insåg grannen att garaget skulle bli mer dominerande än vad hen tänkt, och överklagade då bygglovet. Men det fanns redan underskrift, så både kommunen, länsstyrelsen och sedan mark- och miljödomstolen menar på att husägaren kan fortsätta bygga.

Till saken hör att hela historien började 2010, och då hade inte den nya plan- och bygglagen börjat gälla. Därför kan man överklaga redan påbörjade byggen.

– I den gamla plan- och bygglagen vann aldrig ett bygglovsbeslut laga kraft, vilket innebar att det kunde överklagas långt efteråt. Man byggde mer på egen risk. Det var en av de saker man ville komma åt med nya lagen som började gälla 2 maj 2011, säger bygglovschef Hanna Ståhl till tidningen Norra Halland.

Slutligen går ärendet upp i mark- och miljööverdomstolen. Enligt Norra Halland har grannen då tagit juridisk hjälp och finslipat sina argument. Därför går beslutet grannens väg. Ritningarna som visades upp från början visade bara placering, och byggnadsnämnden har därefter inte stämt av med grannen huruvida hen fått allt underlag. Detta räcker för att bygget ska underkännas.

Vid det här laget står garaget redan på plats. Både byggaren och grannen är upprörda. Ärendet skickas tillbaka till byggnadsnämnden som får i uppgift att lösa situationen. De gör så genom att hänvisa till en kommande detaljplan där garaget skulle godkännas. Sedan går tiden.

Grannen väljer då att JO-anmäla kommunen. JO delar ut svidande kritik mot kommunen. Det uppdagar sig att de har 11 000 oavslutade ärenden samt anmälda svartbyggen från 20 år tillbaka som inte utretts. Deras hantering av garagebygget kritiseras också. JO säger att man inte kan skylla på framtida förändrad detaljplan som orsak till att inte fatta beslut kring bygglov och sedan låta tiden gå.

Det dröjer ändå innan ärendet väl kommer upp i nämnden. Till slut landar på bordet som ett rivningslov. Men då har det gått så lång tid att man i nämnden börjar resonera kring om fallet inte borde vara preskriberat istället. Så istället för ett rivningslov blir det utredning kring preskribering.

Beslut väntas tas väldigt snart.