Claes Sörmland
En klassisk fråga här på BH, kan man bygga en stödmur på prickad mark och vad händer om man svartbygger?

Här ett fall i Huddinge kommun där mur hade ritats in i ett bygglov men ägarna bestämde sig för att bygga en annan mur på en annan plats utan att söka bygglov för det. Det rör sig om en kring 13 m lång mur med tre skift grå murstenar. Den placerades på mark som var prickad i detaljplanen.

Tillsynen i Huddinge kommun slog till och kunde inte ge bygglov i efterhand eftersom det inte utgör en liten avvikelse att bygga mur på prickad mark. Ägarna av muren fick föreläggande av riva den mot vite. Byggnadsnämndens beslut bekräftades hela vägen upp till MÖD.

(Ärendet innehåller dessutom fel både från kommunens sida och från MMDs. Och ägarna har tydligen tjafsat om var fastighetsgränsen går trots att det inte har någon betydelse för ärendet enligt MÖD.)

https://www.domstol.se/mark--och-mi...h-miljooverdomstolens-avgoranden/2024/144406/
 
 • Gilla
Ossian K Olsson och 2 till
 • Laddar…
Tack för intressant rättsfall, har du hämtat ut ritningar eller bilagor?

Skulle varit intressant att se vad de menar med att muren varit med i tidigare bygglov. Kanske bara som ett streck på situationsplanen? 😆
 
 • Gilla
Claes Sörmland
 • Laddar…
Claes Sörmland
Jag har ingen koll på detaljerna, scannade bara igenom MÖDs senaste domar.

Jag tycker fallet är intressant av skälet att det är en sån här typiskt sak vi diskuterar här på BH.

Men anledningarna till varför ärendet gick hela vägen till MÖD är ju egentligen inte så spännande. Det verkar mest vara en serie olyckliga omständigheter. I princip verkar det ju som att sakfrågan var klar redan i byggnadsnämnden, man får inte bygga mur på punktprickad mark så den ska rivas.

Sen kompliceras ju ärendets presentation av att muren tycks ha byggts på grannens fastighet X som ägs av R.B. och Å.W. utan deras kännedom och mot deras vilja och där ersatt ett gammalt stängsel. Ägaren av fastigheten Y, L.B. och P.B. som har byggt muren tycks inte dela uppfattningen att muren har byggts på grannens fastighet. Men inget av detta har ju med saken att göra. Så det finns en grannkonflikt om gränsen som gör att det kan vara svårt att se sakfrågan för parterna, alltså att oavsett var gränsen går så blir det ingen mur på punktprickad mark. Das Ende!
 
Det förvånar mig inte att det är i just Huddinge 🙄 Det hade varit intressant att veta vilken höjd muren har. Huddinge har varit extremt kinkiga med vad som räknas som mur. Tex hade dom ingen schablongräns på 0,5 meter, såsom många andra kommuner har. Jag hittade till och med en formulering om att två stenar på varandra räknas som mur när jag tittade på detta för ett par år sedan. Sist jag kollade såg det dock ut att ha ändrats och nu finns en tillåten gräns på 0,5 m (vet ej om det gällde motfyllda murar också).

Å andra sidan kan en 13 meter lång konstruktion med tre lager murstenar antagligen uppfattas som mur oavsett schablonmässiga 0,5-metersgränser så länge det inte handlar om typ tre lager tunn marksten som utgör en rabattkant. Det är ju av sådana anledningar lagen är vagt formulerad som ”viss längd” och ”viss höjd” istället för exakta mått.

Jag undrar bara under vilka lagar folk i kvarteren har fått bygglov för sina midjehöga motfyllda murar i tomtgräns mot gatan 🙄 De är inte direkt ovanliga med tanke på hur backigt det är här. Vår granne fick tvärnej när han frågade kommunen om han får bygga mur för att stötta upp sin slänt mot gatan, och det hjälpte inte att hänvisa till nästa grannes en meter höga motfyllda mur.
 
 • Gilla
Joakim654
 • Laddar…
Claes Sörmland
M mrsnhp skrev:
Det förvånar mig inte att det är i just Huddinge 🙄 Det hade varit intressant att veta vilken höjd muren har. Huddinge har varit extremt kinkiga med vad som räknas som mur. Tex hade dom ingen schablongräns på 0,5 meter, såsom många andra kommuner har. Jag hittade till och med en formulering om att två stenar på varandra räknas som mur när jag tittade på detta för ett par år sedan. Sist jag kollade såg det dock ut att ha ändrats och nu finns en tillåten gräns på 0,5 m (vet ej om det gällde motfyllda murar också).

Å andra sidan kan en 13 meter lång konstruktion med tre lager murstenar antagligen uppfattas som mur oavsett schablonmässiga 0,5-metersgränser så länge det inte handlar om typ tre lager tunn marksten som utgör en rabattkant. Det är ju av sådana anledningar lagen är vagt formulerad som ”viss längd” och ”viss höjd” istället för exakta mått.

Jag undrar bara under vilka lagar folk i kvarteren har fått bygglov för sina midjehöga motfyllda murar i tomtgräns mot gatan 🙄 De är inte direkt ovanliga med tanke på hur backigt det är här. Vår granne fick tvärnej när han frågade kommunen om han får bygga mur för att stötta upp sin slänt mot gatan, och det hjälpte inte att hänvisa till nästa grannes en meter höga motfyllda mur.
Många murar är nog svartbyggda genom åren. Före PBL fanns också dispensmöjlighet så att byggnadsnämnden kunde ge omfattande dispenser så att bygglov kunde bryta mot planen. Och före 2010 var det mycket vanligt att byggnadsnämnder helt struntade i lagen och gav planstridiga bygglov. Det är nog betydligt ovanligare i dag, kompetensen i kommunerna om PBL har ökat med mer utbildad personal.
 
 • Gilla
mrsnhp
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Många murar är nog svartbyggda genom åren. Före PBL fanns också dispensmöjlighet så att byggnadsnämnden kunde ge omfattande dispenser så att bygglov kunde bryta mot planen. Och före 2010 var det mycket vanligt att byggnadsnämnder helt struntade i lagen och gav planstridiga bygglov. Det är nog betydligt ovanligare i dag, kompetensen i kommunerna om PBL har ökat med mer utbildad personal.
Det låter rimligt. Nästa grannens mur är vad jag förstår just från kring eller strax före 2010 och hade bygglov. När vår granne hänvisade till det svarade kommunen att de inte kan bryta mot reglerna nu bara för att de har gjort fel tidigare.

De flesta andra murarna i området är betydligt äldre, antagligen från tiden när husen byggdes (1930-tal och framåt) eller när vägar ändrades på 70-talet.
 
Man borde f.ö. bygglovsbefria murar upp till tre meters höjd inom detaljplanerat område.
 
 • Gilla
 • Haha
 • Älska
Nötegårdsgubben och 3 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
H HenrikHuslöse skrev:
Man borde f.ö. bygglovsbefria murar upp till tre meters höjd inom detaljplanerat område.
Det här är lika infekterat som trädfrågan tror jag. Typ halva Sverige vill leva i någon sorts modernistisk bygemenskap där allt står öppet för andra och man har tillgång till insyn, utsikt och social kontroll av sin nästa. Den andra halvan vill bara vara ifred bakom sitt höga plank.
 
Redigerat:
 • Gilla
 • Älska
HenrikHuslöse och 2 till
 • Laddar…
Intressant i sammanhanget är ju att så kallad punktprickad mark har olika formuleringar. Vilken som har använts borde ha påverka huruvida ett sådan byggnadsverk godtas eller ej.
Idag används :
- Marken får inte förses med byggnad
eller
- Marken får inte förses med byggnadverk


Tidigare, under olika tidsperioder bland annat:
-Byggnad får inte uppföras
-Marken får inte bebyggas
-Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

Detta är endast Boverkets standardformuleringar, kommunerna kan ju ofta göra avsteg.
 
 • Gilla
Claes Sörmland
 • Laddar…
Claes Sörmland
I domens fall anger planen mark som inte får bebyggas enligt MÖDs domskäl.
 
 • Gilla
VLJ
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Det här är lika infekterat som trädfrågan tror jag. Typ halva Sverige vill leva i någon sorts modernistisk bygemenskap där allt står öppet för andra och man har tillgång till insyn, utsikt och social kontroll av sin nästa. Den andra halvan vill bara vara ifred bakom sitt höga plank.
Inte för att du lägger någon värdering i det...🙃

Diskuterade MÖD höjden på muren?
 
Claes Sörmland
M -MH- skrev:
Inte för att du lägger någon värdering i det...🙃
Ja, jag lägger en värdering i det. Jag menar att vi får försöka komma överens och kompromissa med varandra i politiken trots olika utgångspunkter, önskningar och värderingar. Just ny tycks kompromissen heta tujahäck som mur.

Och bygglovsfria murar upp till tre meters höjd lär vi inte landa i lagstiftningsmässigt med vår restriktiva senmoderna tradition gällande murars uppförande.

M -MH- skrev:
Diskuterade MÖD höjden på muren?
Ja, det är ju en del av bedömningen om det alls är en mur som kräver bygglov enligt PBF eller om det istället är en annan typ av anläggning som inte kräver bygglov för att uppföras. MÖDs domskäl:

"tre skift med grå murstenar"

"Det finns ingen uppgift om hur hög konstruktionen är, men utifrån de fotografier som presenterats framgår att höjden inte är obetydlig."
 
Redigerat:
 • Gilla
Dilato
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.