Källaren svämmade över efter felaktig dränering

Ett byggföretag får betala tillbaka 50 000 kronor till en husägare efter att deras dräneringsarbete visat sig ofullständigt.

Husägarens tomt ligger i Enskede.

Husägarens tomt ligger i Enskede. Foto: Google Maps

En husägare i Enskede betalade nästan 400 000 kronor till ett byggföretag för att bygga till huset och samtidigt dränera och leda bort regnvatten till en stenkista. Efter att arbetet var klart kom en rejäl störtskur som översvämmade husets källare. Husägaren menar på att det är byggföretaget som gjort fel eftersom de inte installerat en pump i brunnen såsom Isodrän rekommenderar, medan företaget istället säger att det var husägaren som valde bort pumpen.

Husägaren beskriver att vattnet som rann ner i dräneringsbrunnen inte hade någonstans att ta vägen. Således blev ledningarna fulla och marken runt huset mättad. Vatten rann då in i källaren genom väggarna och golvet. När han tog kontakt med en besiktningsman så visade undersökningen att dräneringen inte var gjord på ett fackmässigt vis.

Byggföretaget anser dock att besiktningen är felaktig.

- Polygon har inte haft all fakta som varit både väsentlig och nödvändig för att kunna dra sådan slutsats och nämnden bör därför rimligen bortse från Polygons slutsatser gällande fackmässighet, skriver A-Bolaget och säger vidare att de försökt kontakta Polygon men inte fått svar på sina frågor.

Husägaren lutar sig även mot att Isodrän, som är tillverkare av de aktuella dräneringsprodukterna, slagit fast att A-Bolaget inte följt monteringsinstruktionerna. Byggföretaget säger istället att det som de utläser ur konversationen mellan Isodrän och husägaren är att husägaren gjort en del arbeten själv och gjort dessa fel.

Frågan är då vem som har rätt? Enligt Allmänna Reklamationsnämnden, som granskat alla inkomna bevis och påståenden, så har husägaren mest rätt. Arbetet är felaktigt utfört och företaget har inte kunnat bevisa att det är husägaren som valt att avstå en pump. Den checklista man hänvisar till är inte undertecknad av husägaren, och i all övrig kommunikation - som är undertecknad - finns det ingen avrådan mot den valda lösningen. 

- Det finns inga reservationer för att den slutliga produkten inte skulle leverera en fungerande dränering eller något förbehåll för att ytterligare produkter skulle behövas för att få ett fackmässigt resultat, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

Däremot så var regnovädret ett sådant skyfall som räknas som extremfall, och hur illa situationen hade varit under mer normala omständigheter är det svårt att sia om.

- Det finns inget i ärendet som tyder på att själva utförande är felaktigt, men det framgår att avsaknaden av pump och bristen på avrådande har bidragit till vattenskadan. A-Bolaget har inte utan uppskov erbjudit sig att avhjälpa felet och NN har därför rätt till ett prisavdrag. Samtidigt måste det beaktas att det är svårt att förutse och förbereda sig för extremt väder. Det går inte att med säkerhet säga att en tjänst som inte innehållit de nu aktuella bristerna skulle ha motverkat vattenskadan helt.

Nämnden rekommenderar därför A-Bolaget att betala tillbaka 50 000 kronor till husägaren, vilket är en jämkning av de drygt 112 000 kronor som husägaren ville få tillbaka.