Grannar blir kanske äntligen av med nedbrunnen radhuslänga

Hoppet har tänts för grannarna till en utbränd radhuslänga att tomten kanske äntligen kommer att städas upp.

Ett antal bostadsägare i Segeltorp har i flera år fått stå ut med att bo granne med en utbränd radhuslänga. Byggbolaget och markägaren har tvistat om vem som egentligen äger marken, och samtidigt har kommunen inte kunnat ställa några krav. Men nu har bygglovet gått ut och kommunen träder in för att försöka reda ut soppan.

Allt började med att man gett bygglov åt radhus i området. Men bygget startade innan startbesked getts och det utfärdades då vite.

En tid senare stod radhusen klara och någon kastade sedan in en molotovcoctail så att radhusen brann ned. Därefter uppstod en tvist om vem som äger marken. Denna tvist vann till slut den tidigare markägaren 2017. Men trots detta hände ingenting på tomten.

Nu har bygglovet som sagt gått ut och det innebär att kommunen kan börja ställa krav på markägaren, vilket också gjorts - till grannarnas glädje. Om markägaren inte river husen kommer det att utfärdas vite. Rivs de inte då heller kan man kalla in kronofogden och se till att husen rivs men räkningen ställs på markägaren.

Källa: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/kronofogden-om-radhushelvetet-vi-kan-hjalpa-till/repsef!BJpXbVqwXpcHhr2RP4HW3g/