Byggahus.se
Hej!

Kommunen har köpt jordbruksfastigheten intill vår tomt. Nu ska de tomma ladugårdsbyggnaderna rivas och det planeras för flera bostadshus. Vi kommer få många nya grannar. Kommunen ska sälja tomten till extern byggare och berättar för mig att de har möjlighet att ställa krav på vad som får byggas och vill inkludera mig tidigt i processen. Stil på husen, avstånd till vår tomt, bevarande av gamla träd på kommunens mark nära vår, skydd mot oss i form av plank/häck, är exempel som de nämner.

Jag har ingen erfarenhet av att vara i den här situationen. Vi vill förstås inte få insyn eller känna oss inträngda av de nya husen.

Vad skulle ni säga att vi har för möjligheter att ställa krav/önskemål? Vilka anspråk är rimliga att ha i form av kompensation för försämrad utsikt, stök under byggperioden, ökad trafik och minskad avskildhet?

Vänliga hälsningar, Andreas
 
Redigerat:
 • Gilla
Roger Fundin och 2 till
 • Laddar…
Ta chansen att sälja ditt hus till kommunen också.
 
 • Gilla
gaia och 12 till
 • Laddar…
Du kan knappast ställa några krav. Bara komma med input till kommunens planering.
 
 • Gilla
Workingclasshero och 12 till
 • Laddar…

Bästa svaret

S smafaglar skrev:
Vad skulle ni säga att vi har för möjligheter att ställa krav? Vilka anspråk är rimliga att ha i form av kompensation för försämrad utsikt, stök under byggperioden, ökad trafik och minskad avskildhet?
Du har inga möjligheter att ställa krav, allra minst på någon form av kompensation.

Däremot låter det som att ni har fått en utsträckt hand från planhandläggaren - ta den och på ett så vänligt sätt du kan framföra några åtgärder som skulle kunna få er att hantera förändringen så bra som möjligt. Här ligger ni i stort sett helt i händerna på handläggaren och kommunens välvilja.

Fokusera på 1-3 rimliga åtgärder som du i samråd med kommunen försöker få in som planbestämmelser eller på andra sätt i planen. Du har ju redan några exempel som utgångspunkt.
 
 • Gilla
Maria T och 21 till
 • Laddar…
Någon kompensation kan du inte få, men du kan ha synpunkter som ger dem bra input till planen.
 
 • Gilla
saltis99 och 3 till
 • Laddar…
Läs på hur processen fungerar med detaljplanplanering
 
 • Gilla
MetteKson och 3 till
 • Laddar…
Instämmer med Genomklok. Ta fram några rimliga önskemål som handläggaren kan arbeta med. Rättspraxis för att få ersättning för förlorad utsikt mm beror lite omgivningen men är du mitt i ett samhälle får du tåla rätt mycket. Det som inte kan sättas som planbestämmelser kan i bland vara möjligt att få in i kommunens avtal med exploatör. Om de inte har avtal med någon ännu kan det vara värt att även ha koll på processen runt markanvisning.

Som kommun sätter vi ofta målet att grannar ska vara så nöjda att de inte överklagar, ingen gillar att processa ett par år efter att vi antagit planen.
 
 • Gilla
kashieda och 3 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Och gå inte på att planillustrationer betyder något, det är det äldsta tricket i boken. Det är inte vad som kommer att byggas. Titta inte ens på dessa utan läs planbestämmelserna noga.

Du verkar också bo lantligt. Stor varning för allmän plats under enskilt huvudmannaskap. Det kan drabba dig på sätt som inte är helt begripliga om man inte sätter sig in i det. Eller alternativt: gatuavgifter och kommunalt VA.

Känns det som står i föregående stycke som grekiska så behöver vi prata mer om detta för det kan påverka dig direkt.
 
 • Gilla
Workingclasshero och 18 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Och gå inte på att planillustrationer betyder något, det är det äldsta tricket i boken. Det är inte vad som kommer att byggas. Titta inte ens på dessa utan läs planbestämmelserna noga.

Du verkar också bo lantligt. Stor varning för hur allmän plats under enskilt huvudmannskap. Det kan drabba dig på sätt som inte är helt begripliga om man inte sätter sig in i det. Eller alternativt: gatuavgifter och kommunalt VA.
Instämmer! Illustrationer är bara exempel, inte mer. God sed menar jag är att alltid göra minst två olika illustrationer. Ta heller inte diverse dokument av typen Arkitekturprogram och liknande på allvar, de kan visa en ambition men har inget juridiskt värde enligtPBL.
 
 • Gilla
Claes Sörmland
 • Laddar…
D Deltidslantisen skrev:
Instämmer! Illustrationer är bara exempel, inte mer. God sed menar jag är att alltid göra minst två olika illustrationer. Ta heller inte diverse dokument av typen Arkitekturprogram och liknande på allvar, de kan visa en ambition men har inget juridiskt värde enligtPBL.
Fina bilder på ett villaområde kan betyda att det byggs lägenheter efter att man cashat in på villatomterna till inte ont anande köpare. Det stod ju i detaljplanen som ingen läste att det var tillåtet...
 
 • Gilla
Dortmunder DAB och 3 till
 • Laddar…
Har du möjlighet att köpa en eller flera av tomterna själv?
Nu kanske det inte går vare sig ekonomiskt eller pga att kommunen tänkt sig att sälja allihop till samma byggare, men som brukar komma fram i dylika trådar "den enda utsikt man äger är den på egen tomt".
 
 • Gilla
Staffan_V och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Det där med att inte känns sig inträngd av ny bebyggelse går inte att skydda sig emot. Jag har gjort den resan själv och från att titta ut över naturmark med ängar och skog så är det nu som vilket villagetto som helst. Så man får leva med det eller flytta.
 
 • Gilla
kashieda och 4 till
 • Laddar…
Tack för alla svar.

@Genomklok Jag ska vårda den kontakt jag har fått för att se vad han och kommunen vill och kan göra för att vi inte ska känna oss inbyggda av ett radhus på två våningar. Känslan jag fick var att det ändå fanns en välvilja. Ska även se hur förlorad utsikt kan kompenseras om detta inte är möjligt.

@Claes Sörmland, du får gärna berätta mer om hur du menar att det skulle kunna påverka mig. VA är redan kommunalt. Har ingen egen väg. Förstår också att förtätningen är en kraft som inte går att stå emot. Den delen av kommunen det gäller är attraktiv att bo i.

@Klass0n, tyvärr inte. Det gäller en större mark där det ska byggas radhus med omkring 25 lägenheter.

@HenrikHuslöse Visst väcks tanken på att packa ihop och flytta och låta förtätningen ha sin gilla gång.
 
 • Gilla
Dortmunder DAB och 3 till
 • Laddar…
Det som förekommer rätt ofta i sådana här sammanhang är att det byggs nya gator i området, som alla får vara med om att betala genom gatukostnadsersättning. Det drabbar även bef. hus. Avgiften kan bli hög. Nivåer på 300 000 - 400 00 per fastighet är relativt vanligt. och det behöver inte vara så att det görs någon åtgärd på just den del av gatan som ditt hus ansluter till, eller något tror jag de måste göra, men typ ny kantsten till trotoaren. Och det finns fler liknande avgifter (kommunalt VA kan bli liknande nivåer, men det verkar redan vara klart här?).
 
Claes Sörmland
I en detaljplan så delas mark in i kvartersmark (även kallad tomtmark) och allmän plats. Den allmänna platsen rymmer de gemensamma funktionerna för fastighterna, t ex lokalgator, grönområden (de detaljplaneras som "natur" eller ibland "park"), lekplatser o s v.

Huvudregeln i PBL är att det är kommunen som ställer de allmänna platserna i ordning och förvaltar dem. Om din kommun följer detta så kan de välja att ta kostnaden för att bygga gator o s v på skattekollektivet. De kan också försöka sluta ett avtal med en exploatör att betala för detta. Eller så kan de ta det som @hempularen anger gatukostnadsersättning. Här kan även du åka på pumpen om t ex det bygga nya fina asfalterade lokalgator som ersätter någon enkel grusväg som du för tillfället använder. Du faktureras i det fallet.

Det andra alternativet är att kommunen planerar enskilt huvudmannaskap för allmän plats. Det skrivs då in i detaljplanen. Nu plötsligt är det inte kommunen som ska bygga gator, lekplatser och ställa naturområden i ordning. Nu är det ni fastighetsägare i grannskapet som ska göra det, d v s du. Det som händer är således att vill någon av er ha en gata eller lekplats som är inritad i detaljplanen så får ni ansöka hos Lantmäteriet om en anläggningsförrättning. Nu inrättar lantmäteriet en s. k. gemensamhetsanläggning, ett tvingande myndighetsbeslut att ni fastighetsägare ska utföra (anlägga) och för evig tid förvalta (sköta) den allmänna platsen samfällt. En samfällighetsförening bildas och sen är de allmänna platserna ert högst privata problem.

Det vanliga i en sån här situation är att en exploatör köper tomtmarken och sen anlägger gatorna och ansöker om att inrätta dem som gemensamhetsanläggning. Nu har exploatören rätt till ersättning från kostnaden för att bygga gatorna av dig.
 
 • Gilla
Dortmunder DAB och 5 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.