Gekåsägarens drömbygge går upp till HD

Huset är bland annat ritat av Den Lille Arkitekten och Thomas Karlssons fru.

Huset är bland annat ritat av Den Lille Arkitekten och Thomas Karlssons fru. Foto: Den Lille Arkitekten.

Processen kring Gekåsägarens husbygge fortsätter upp i HD och kan påverka fler byggen i framtiden.

Naturskyddsföreningen har överklagat ett husbygge i Halland, men processen därefter har kommit att handla om huruvida de över huvud taget har rätt att överklaga. Nu går fallet upp till högsta domstolen (HD) som ska fatta det avgörande beslutet. Om de godkänner kan huset ifråga försenas ytterligare flera år.

Fallet rör Gekås ägare Thomas Karlsson. Han köpte för några år sedan en tomt där han och hans fru planerade att bygga en herrgård i form av ett stenhus med tinnar och torn. Grannarna godkände bygget, men Naturskyddsföreningen var inte lika glada. De anser bland annat att de två närliggande naturreservaten kan påverkas negativt.

Dock är det som sagt inte självklart att föreningen har rätt att överklaga, det är detta som nu ska prövas.

– HD:s dom kan innebära att alla ideella föreningar som har natur som inriktning kommer att kunna överklaga bygglov. Men HD kan förstås också säga nej. Så mycket står på spel för oss också. Men då har vi i alla fall gjort så gott vi har kunnat, säger Inger Wennerlund, Varbergs naturskyddsförening.

Vid ett ja från HD kommer bygglovet att prövas på nytt av länsstyrelsen och då kommer de även att väga in Naturskyddsföreningen argument emot det.

Thomas Karlsson har tidigare sagt att han inte kan vänta hur länge som helst på ett bygglov. Om det blir en ny lång rättsprocess i flera instanser kan det bli så att han ger upp.

Källa: Expressen.