Bygglovet rivs upp för Gekåsägaren

Länsstyrelsen har beslutat att riva upp bygglovet för en palatsliknande byggnad som Gekåsägaren Thomas Karlsson ville bygga.

Pål Ross ritade huset som alltså fick avslag på bygglovet hos Länsstyrelsen.

Pål Ross ritade huset som alltså fick avslag på bygglovet hos Länsstyrelsen. Foto: ROSS ARKITEKTER & DESIGN/GeKås

Gekåsägaren Thomas Karlsson har återigen fått ett bygglov upprivet av länsstyrelsen. Denna gången för ett bygge på dryga 2 300 kvadratmeter, som bland annat inkluderade flera växthus, garage och en stor huvudbyggnad.

Byggnadsnämnden var enig när de gav honom bygglov för det arkitektritade huset. De menade på att de ekonomibyggnader som finns på platsen i dagsläget utgör en större del än vad det nya bygget skulle göra. Men grannarna överklagade.

Vid tillfället för överklagandet sade de att de tycker att huset inte passar in, och tryckte på att området är utmärkt som ett speciellt bevarandeområde i Falkenberg.

- Jag tycker det är anmärkningsvärt om man får tillåtelse att bygga något liknande. Framför allt är det utformningen av byggnaden som jag vänder mig emot, sade grannen Per Persson då till Hallands Nyheter.

Nu har alltså länsstyrelsen gått in och rivit upp bygglovet.

Thomas Karlsson har tidigare varit föremål för en liknande process då han ville bygga en engelskinspirerad slottsliknande byggnad i Svartrå. Den gången var det Naturskyddsföreningen som överklagade, och även då sade länsstyrelsen nej.

Läs mer

Palatsliknande bygge upprör grannar