Blir inget slottsliknande hus för Gekås ägare

Den slottsliknande byggnad som Gekåsägaren Thomas Karlsson ville bygga i Falkenberg fick återigen nej.

Den engelskinspirerade slottsliknande byggnaden som Thomas Karlsson vill bygga.

Den engelskinspirerade slottsliknande byggnaden som Thomas Karlsson vill bygga. Illustration: Den Lille Arkitekten

Bygglovet för Gekåsägaren Thomas Karlssons hus har återigen skickats tillbaka till ritbordet. Huset har varit föremål för en flera år lång tvist mellan Karlsson, en privatperson och Naturskyddsföreningen. Enligt den senare så skulle den slottsliknande byggnaden inverka negativt på ett av kommunens mest innehållsrika områden med avseende på natur, kulturmiljö och friluftsliv. Bland annat har högsta domstolen hunnit vara inblandade och sagt att bygglovet bör omprövas.

Nu har länsstyrelsen sagt sitt och det blir återigen nej.

– Spontant säger jag att beslutet visar ju på att vi hade rätt, vi fick de att se att det här är ett miljöskadligt projekt. Men det som är viktigast är att det här är första gången som en ideell organisation har haft möjlighet att yttra sig om bygglovsplaner av miljöskäl och det är jätteviktigt, säger Inger Wennerlund, tidigare ordförande i Varbergs Naturskyddsförening. 

Thomas Karlsson, som kämpat i flera år för att få bygga sitt hus, har enligt tidningen GT inte överklagat beslutet. Tiden för att överklaga har passerat. Karlsson har tidigare uttalat sig och då sagt att den långa kampen tagit död på glädjen de känt kring bygget.