Forskning ska få ner antalet vattenskador

Forskare ska ta reda på vilka åtgärder som är effektiva för att minska antalet vattenskador.

Vattenskador är kostsamt, både för husägare och försäkringsbolag. Man beräknar att vattenskador kostar drygt 10 miljarder kronor per år i norden. Men man tror också att det finns mycket man kan göra för att minska riskerna.

Forskare i Lund ska nu ta ett helhetsgrepp och försöka bena ut hur installationer ska genomföras för att man i största möjliga mån ska kunna undvika vattenskador. Skulle forskningen visa vilka åtgärder som är mest riskreducerande skulle pengarna istället kunna läggas på dessa och på sikt skulle man då få ner antalet skador.

- Majoriteten av kostnaderna för vattenskador i Sverige orsakas av läckage från installationer i byggnaderna, exempelvis från rör i tappvatten, avlopp, dränering och värmesystem, samt genom tätskikt i våtrum. Den ekonomiska potentialen för att vidta förebyggande åtgärder är enorm, Säger Christian Mattsson, doktorand vid Lunds Tekniska högskola, och den som håller i forskningen.

I första steget ska man undersöka frysskador, vilka utgör 30 procent av alla inrapporterade vattenskador i Danmark, Norge och Sverige. Projektet kommer att hålla på fram till 2023, vid avdelningarna för installationsteknik och byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola..

- Vi är väldigt glada över att Christian valt att fokusera sin forskning på vattenskador och hoppas att den ska leda till både intressanta analyser och modeller som gör att vattenskadorna minskar, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum.