Svenska forskare bakom upptäckt kring hur man kan förutspå rymdväder

Magnetfält i solens yttre atmosfär kan avslöja solstormar.

Magnetfält i solens yttre atmosfär kan avslöja solstormar. Foto: NASA

Forskare vid en forskningsstudie ledd från Lund har kommit fram till hur man kan förutspå solstormar och därmed skydda samhällsbärande funktioner.

Solstormar är ett gissel eftersom de är så nyckfulla. De kan slå ut elnät, internet och andra viktiga funktioner i samhället. Men nu har forskare upptäckt hur man kan förutspå solstormarna och därmed ha en chans att skydda samhällsbärande funktioner.

Forskningen har letts av ett forskarlag vid Lunds Universitet.

– Vi har upptäckt en unik metod för att bedriva meteorologi i rymden och förutspå den nyckfulla solens skadliga utbrott, säger Tomas Brage, fysikforskare vid Lunds Universitet.

Det handlar om att mäta svaga magnetfält runt solen, vilket tidigare varit mycket svårt.

Flera Universitet har deltagit i studien, både från Sverige och andra länder. Förhoppningen är att resultaten från studien ska kunna användas för att minska risken för elavbrott och liknande.