Så mycket kostar en genomsnittlig vattenskada

Anticimex upptäckte en vattenskada i medlemmen messijahs krypgrund.

Anticimex upptäckte en vattenskada i medlemmen messijahs krypgrund. Foto: messijah

En doktorand i ett pågående forskningsprojekt har tittat på snittkostnader för vattenskador.

En vattenskada i ett hus kostar i snitt 49 700 kronor, detta visar siffror som Christian Mattsson, doktorand vid Luleå tekniska högskola, tagit fram i samarbete med Vattenskadecentrum. Då har han dock slagit samman hus, fritidshus och företag.

Samma siffra för lägenheter ligger på mellan 80 000-133 000 kronor.

Forskaren har även undersökt kostnader för självrisk vid vattenskada. Den uppges ligga mellan 3 440-10 000 kronor per skada.

- Väger man samman skadestatistik relaterat till ålder på byggnader, är snittkostnaden för avskrivning och åldersavdrag 9 700-26 100 kronor, säger Christian Mattsson.

De flesta vattenskadorna orsakas av gamla, sönderrostade ledningar, så därför är åldersavdraget lite extra intressant.

Datan har han tagit fram genom intervjuer och analyser med Svensk försäkring, Vattenskaderapporten, försäkringsbolag, enskilda förvaltare, bostadsbolag, kommuner, stat och regioner.

Forskningsprojektet pågår till 2023 och genomförs vid avdelningarna för installationsteknik och byggnadsfysik.