Konkursvåg - byggbranschen mest drabbad

Det är just nu tufft klimat för svenska företag.

De senaste årens omvärldsoro och sista tidens klättrande inflation, ränteuppgångar och höga elpriser sätter sina spår för företagen. September månad visar fortsatt på ett mycket högt antal konkurser. Bland de värst drabbade är byggföretag.

– Byggindustrin är den bransch som hittills sticker ut med över 3 000 anställda som förlorat arbetet till följd av konkurserna. Bostadsinvesteringar står också för en viktig andel av Sveriges totala BNP. Tar arbetslösheten fart ordentligt framöver kommer vi att få se en ond spiral där efterfrågan på företagens varor och tjänster minskar ytterligare. Det här är ett av de största orosmolnen jag ser och en orsak till att konkurserna skulle kunna öka ytterligare från redan rekordhöga nivåer, säger Gabriella Göransson, vd på kreditföretaget UC.

September månad visar på en 14-procentig ökning av antalet konkurser.

– Sedan förra hösten har konkurserna bland svenska företag ökat dramatiskt. Det vi nu ser under september månad är en skrämmande utveckling där de höga konkursnivåerna har börjat stabiliseras, vilket innebär att de nu är vardagsmat för marknaden, säger Gabriella Göransson.

Störst ökning i antalet konkurser ses i Västerbotten (57 procent), följt av Södermanland och Gävleborg - detta sett till senaste året. Men även när man ser till senaste månaden har mellersta Sverige mörkast siffror.