Fläckiga fönster inte husägarens fel

ARN ger husägare rätt om fönster från Svenska Fönster i ett nybyggt hus. Fönstren är svåra ett få rent efter kondensbildning.

En husägare i Höör har hamnat i tvist med sin hustillverkare på grund av ett underligt fönsterfel. Fönstren på huset får kondensbildning, och märkena efter denna går inte att putsa bort. Hon vill därför ha nya fönster.

Fönsterleverantören Svenska Fönster har bytt ut fönstren en gång och menar på att de därmed uteslutit fabriksfel. Hustillverkaren hänvisar till fönsterleverantörens förklaring.

- Företaget anser att det har hanterat reklamationen från Västkuststugan korrekt. När glasens utsidor blir blöta eller får utvändig kondens bildas mönster i vattendropparna vid orenheter. Detta behöver rengöras av kunden, skriver Svenska Fönster till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Husägaren har vänt sig till ARN för att få hjälp att reda ut vem som är ansvarig. Hon riktar kritik mot både fönsterleverantören och hustillverkaren.

ARN har prövat vem som ska stå ansvarig och kommit fram till att det är hustillverkaren eftersom fönstren ingår i dennas leverans.

- NN har till stöd för sitt krav åberopat bildbevis samt intyg från två företag som haft hennes uppdrag att rengöra fönstren. Borohus/Västkuststugan har inte åberopat någon egen utredning utan endast hänvisat till den bedömning som företagets underleverantör gjort. Enligt nämnden ger den utredning som NN åberopat stöd för att fönstren inte motsvarar vad hon haft skäl att förutsätta. Det är fråga om ett köprättsligt fel, skriver ARN.

Efter att nämnden granskat den bevisning man fått ta del av slår man fast att det mest troligt handlar om ett ursprungsfel. Fläckarna uppkommer på ytor som NN normalt sett inte kommer åt, och det finns inget stöd för att det skulle vara NN:s fel i den förklaring fönsterleverantören lämnat. Rekommendationen blir därför att hustillverkaren ska avhjälpa felet.