2015 köpte vi ett hus som var behov av stora renoveringar bland annat nya badrum, fönsterbyte, fasadändringar, nytt kök m.m. Företaget gav ett bra intryck men problem uppstod ganska snabbt efter kontraktsskrivning (ABS09). Man kunde aldrig få fram en ordentlig tidplan, detta skylldes på att vi ville ha tilläggsarbeten, i min värld så förlänger man tidplanen vid tilläggsarbeten. De muntliga utfästelser som gjordes höll inte, när vi skulle flytta in i vårt hus veckan då det skulle vara klart, var det mycket arbete kvar - detta var det inget som man kommunicerade. Vi blev tvungna att snabbt lösa annat boende under en månad.

Företaget hade mindre jobb kvar vilket vi påtalade men inget hände. Företaget försökte trots detta att vi skulle betala slutfakturan, vi påtalade återigen att arbete inte hade slutförts. Det gjordes några justeringar men det blev fortfarande inte klart och man försökte igen skicka slutfaktura.

När vi en dag skulle gå ut genom ytterdörren höll denna på och lossna (dörren hade monterats av SSV Bygg) - vi insåg då att vi behövde göra besiktning. Den 25:e september 2017 genomförs besiktning. Vid besiktningen tyckte företaget att det hade gått väldigt lång tid och att denna skulle ha gjorts tidigare (trots att det kvarstod arbete som vi påtalat och företaget hade aldrig anmält entreprenaden slutförd). Genom besiktningen kom flera allvarliga brister fram, man hade sågat sig igenom bjälklaget (mellan vån 1-2) för att dra fram ventilationsrör för köksfläkt och inte brandisolerat denna. Diffusionsspärr i tak vån 2 saknades, puts var felaktigt utförd, fönsterbleck inte tillräckligt långt från fasad etc etc.

171030 träffar vi företaget som säger sig vilja åtgärda bristerna och pekar ut en hantverkare som ska vara kontakt. En månad efter mötet åtgärdas ventilationsrören från fläkten. Därefter blir kommunikationen problematisk igen, försöker under upprepade försök få reda på när arbetet ska fortsätta, jag hänvisas till hantverkaren som ska vara vår kontakt. Upprepade försök men inget svar.

Mitten på mars 2018 får jag reda på att “kontakten” är sjukskriven.Det sägs att två nya hantverkare ska åtgärda bristerna en vecka senare. Ändlösa samtal senare och inget svar så ringer vi ett nytt nummer på företaget bara för att få kontakt med någon. Efter många turer bland flera olika hantverkare på firman så kommer i början av maj två nya hantverkare som vi aldrig träffat. De fem rummen på våning 2 som saknar diffusionsspärr ska åtgärdas, tre av rummen rivs och åtgärdas. Dessa tre rum tar 5 veckor att bli klara, 3 av dessa veckor var jag tvungen att sova på soffan i vardagsrummet. Anledningen att det tar fem veckor är att det inte gjorts någon planering alls, elektriker och målare har inte anlitas utan rings på måfå. 4 veckor in i arbetet sägs det “Nu är det klart” när vi kommer hem ser vi att spottarna i alla rum bara ligger i en hög, vi frågar varför de inte är monterade och får till svar “Vi är inga elektriker”. Vi trycker på igen och då kommer en av hantverkarna tillbaka (som inte är elektriker) - av 3 zoner funkar bara 1. Till slut kommer en riktig elektriker och åtgärdar det som har gjorts fel av hantverkaren. Rummen såg förjävliga ut efteråt, man har målat ner på väggarna och det är fullt med smuts på golv och väggar.

Man avslutar sin turné juni 2018 genom att såga upp runt alla våra fönster på utsidan (putsfasad) och lovar att det ska komma en putsare för att åtgärda den undermåliga putsningen. Efter detta stannar arbetet upp, vi försöker under denna tid via jurist skicka brev till SSV Bygg och uppmana dom slutföra arbetet och ge oss en tidplan.

Dom har alltså gjort hål i husets skalskydd och kommer aldrig mer tillbaka.

I september 2018 påbörjar vi ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) där vi vill att företaget:
 • Ersätter oss för det arbete som inte slutförts ca 150tkr minus den kvarstående slutfaktura som finns på ca 50tkr.
 • Lämnar över våtrumsintyg för våra badrum.
Företaget svarar inte nämnden under hela processen. ARN rekommenderar företaget (slutet december 18) att ersätta oss enligt vad vi fört fram. SSV Bygg väljer att inte följa nämndens rekommendation och hamnar således på ARNS “svarta lista”.

Genom Lexbase och utlämning från Tingsrätt och Hovrätt får jag fram att det finns runt 15 olika ärenden där SSV Bygg är förekommande. Ärendena visar, vad jag redan visste, att det varit en stor rotation av anställda på företaget. Ärendena där SSV Bygg är svarande/ställföreträdande rör exempelvis:
 • Fordran

 • Fel i konsumenttjänst

 • Vållande till kroppsskada

 • Tredskodom

 • Ärenden/fordringar som kommit via Kronofogdemyndigheten
Under 2018 dömdes företaget bla för:
 • Fordran (ersätta kund för arbete som inte utförts korrekt)

 • Vållande till kroppsskada (företagsbot 150tkr)

 • Tredskodom (ej betalat ut korrekt lön och ersättningar till anställd)

Sammanfattningsvis
 • Under vår tid kom företaget att bli osams med två underleverantörer/samarbetspartner - fler finns att läsa om från Tingsrätten.

 • Förekommande i väldigt många fall i både Tingsrätt och Hovrätt.

 • Ej fackmannamässigt utfört arbete.

 • Dom gick från dålig till noll kommunikation.

 • Ren skadegörelse vad de gjort på vårt hus.

 • Företaget följer inte ARNs rekommendationer.

 • SSV Bygg borde ha näringsförbud.
 
 • Öppnat golv med synlig ventilationsrörinstallation och sågspån, exempel på dåligt genomfört renoveringsarbete.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
 • Närbild av ett fönster med felaktigt monterat fönsterbleck och otillräcklig distans från fasaden, vilket är ett av renoveringsproblemen.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
 • Ledsen
 • Haha
 • Arg
K@tten och 3 till
 • Laddar…
K kristiangbg skrev:
2015 köpte vi ett hus som var behov av stora renoveringar bland annat nya badrum, fönsterbyte, fasadändringar, nytt kök m.m. Företaget gav ett bra intryck men problem uppstod ganska snabbt efter kontraktsskrivning (ABS09). Man kunde aldrig få fram en ordentlig tidplan, detta skylldes på att vi ville ha tilläggsarbeten, i min värld så förlänger man tidplanen vid tilläggsarbeten. De muntliga utfästelser som gjordes höll inte, när vi skulle flytta in i vårt hus veckan då det skulle vara klart, var det mycket arbete kvar - detta var det inget som man kommunicerade. Vi blev tvungna att snabbt lösa annat boende under en månad.

Företaget hade mindre jobb kvar vilket vi påtalade men inget hände. Företaget försökte trots detta att vi skulle betala slutfakturan, vi påtalade återigen att arbete inte hade slutförts. Det gjordes några justeringar men det blev fortfarande inte klart och man försökte igen skicka slutfaktura.

När vi en dag skulle gå ut genom ytterdörren höll denna på och lossna (dörren hade monterats av SSV Bygg) - vi insåg då att vi behövde göra besiktning. Den 25:e september 2017 genomförs besiktning. Vid besiktningen tyckte företaget att det hade gått väldigt lång tid och att denna skulle ha gjorts tidigare (trots att det kvarstod arbete som vi påtalat och företaget hade aldrig anmält entreprenaden slutförd). Genom besiktningen kom flera allvarliga brister fram, man hade sågat sig igenom bjälklaget (mellan vån 1-2) för att dra fram ventilationsrör för köksfläkt och inte brandisolerat denna. Diffusionsspärr i tak vån 2 saknades, puts var felaktigt utförd, fönsterbleck inte tillräckligt långt från fasad etc etc.

171030 träffar vi företaget som säger sig vilja åtgärda bristerna och pekar ut en hantverkare som ska vara kontakt. En månad efter mötet åtgärdas ventilationsrören från fläkten. Därefter blir kommunikationen problematisk igen, försöker under upprepade försök få reda på när arbetet ska fortsätta, jag hänvisas till hantverkaren som ska vara vår kontakt. Upprepade försök men inget svar.

Mitten på mars 2018 får jag reda på att “kontakten” är sjukskriven.Det sägs att två nya hantverkare ska åtgärda bristerna en vecka senare. Ändlösa samtal senare och inget svar så ringer vi ett nytt nummer på företaget bara för att få kontakt med någon. Efter många turer bland flera olika hantverkare på firman så kommer i början av maj två nya hantverkare som vi aldrig träffat. De fem rummen på våning 2 som saknar diffusionsspärr ska åtgärdas, tre av rummen rivs och åtgärdas. Dessa tre rum tar 5 veckor att bli klara, 3 av dessa veckor var jag tvungen att sova på soffan i vardagsrummet. Anledningen att det tar fem veckor är att det inte gjorts någon planering alls, elektriker och målare har inte anlitas utan rings på måfå. 4 veckor in i arbetet sägs det “Nu är det klart” när vi kommer hem ser vi att spottarna i alla rum bara ligger i en hög, vi frågar varför de inte är monterade och får till svar “Vi är inga elektriker”. Vi trycker på igen och då kommer en av hantverkarna tillbaka (som inte är elektriker) - av 3 zoner funkar bara 1. Till slut kommer en riktig elektriker och åtgärdar det som har gjorts fel av hantverkaren. Rummen såg förjävliga ut efteråt, man har målat ner på väggarna och det är fullt med smuts på golv och väggar.

Man avslutar sin turné juni 2018 genom att såga upp runt alla våra fönster på utsidan (putsfasad) och lovar att det ska komma en putsare för att åtgärda den undermåliga putsningen. Efter detta stannar arbetet upp, vi försöker under denna tid via jurist skicka brev till SSV Bygg och uppmana dom slutföra arbetet och ge oss en tidplan.

Dom har alltså gjort hål i husets skalskydd och kommer aldrig mer tillbaka.

I september 2018 påbörjar vi ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) där vi vill att företaget:
 • Ersätter oss för det arbete som inte slutförts ca 150tkr minus den kvarstående slutfaktura som finns på ca 50tkr.
 • Lämnar över våtrumsintyg för våra badrum.
Företaget svarar inte nämnden under hela processen. ARN rekommenderar företaget (slutet december 18) att ersätta oss enligt vad vi fört fram. SSV Bygg väljer att inte följa nämndens rekommendation och hamnar således på ARNS “svarta lista”.

Genom Lexbase och utlämning från Tingsrätt och Hovrätt får jag fram att det finns runt 15 olika ärenden där SSV Bygg är förekommande. Ärendena visar, vad jag redan visste, att det varit en stor rotation av anställda på företaget. Ärendena där SSV Bygg är svarande/ställföreträdande rör exempelvis:
 • Fordran

 • Fel i konsumenttjänst

 • Vållande till kroppsskada

 • Tredskodom

 • Ärenden/fordringar som kommit via Kronofogdemyndigheten
Under 2018 dömdes företaget bla för:
 • Fordran (ersätta kund för arbete som inte utförts korrekt)

 • Vållande till kroppsskada (företagsbot 150tkr)

 • Tredskodom (ej betalat ut korrekt lön och ersättningar till anställd)

Sammanfattningsvis
 • Under vår tid kom företaget att bli osams med två underleverantörer/samarbetspartner - fler finns att läsa om från Tingsrätten.

 • Förekommande i väldigt många fall i både Tingsrätt och Hovrätt.

 • Ej fackmannamässigt utfört arbete.

 • Dom gick från dålig till noll kommunikation.

 • Ren skadegörelse vad de gjort på vårt hus.

 • Företaget följer inte ARNs rekommendationer.

 • SSV Bygg borde ha näringsförbud.
Jag bara älskar detta om ssv
 
Hur valde du firman?
 
H hempularen skrev:
Hur valde du firman?
Googlade, tog in offerter från fler företag,SSV Bygg verkade seriösa, hade funnits ett tag och bra omdömen på offerta. Ringde någon tidigare kund också som varit nöjd. Efter min artikel har jag kommit i kontakt med två andra som också "råkat" ut för dom,samma tema återkommer - fakturerat mer än avtalat och icke fackmannamässigt utfört.
 
 • Gilla
larsson r
 • Laddar…
Fruktansvärd historia, önskar er lycka till. Vill påpeka att håltagningen i bjälklaget för spiro känns livsfarlig med reservation för att jag inte ser helheten.
 
D Daniel Barnaniel skrev:
Fruktansvärd historia, önskar er lycka till. Vill påpeka att håltagningen i bjälklaget för spiro känns livsfarlig med reservation för att jag inte ser helheten.
Tack Daniel, jag hoppas de har åtgärdat misstaget men vem vet? Vi kunde inte göra ny besiktning eftersom de försvann. Det tragiska är att de fortsatt verkar bedriva verksamhet trots skatteskulder och fällningar i domstol.
 
Hej!
Tack för ditt omdöme, - mycket värdefullt. Jag själv har haft funderingar på att anlita Mölnlycke Bygg och mark, dock visar det sig att de ägs av samma person som SSV bygg. Framkommer inte riktigt om dessa båda företag drivs paralellt eller om det ena (SSV) gått i konkurs och fortsatt i annan regi (Mölnlycke).
Någon som vet, eller har någon anlitat Mölnlycke Bygg och Mark?
 
R radamsson skrev:
Hej!
Tack för ditt omdöme, - mycket värdefullt. Jag själv har haft funderingar på att anlita Mölnlycke Bygg och mark, dock visar det sig att de ägs av samma person som SSV bygg. Framkommer inte riktigt om dessa båda företag drivs paralellt eller om det ena (SSV) gått i konkurs och fortsatt i annan regi (Mölnlycke).
Någon som vet, eller har någon anlitat Mölnlycke Bygg och Mark?
Hej

Här kan du läsa mer:
https://www.byggahus.se/sa-arbetar-fuskbyggare-konkurshjul-malvakter
 
Hus tomte
Varför är det bara skottpengar på skator kan man ju undra ibland :thinking:

Jag matar fan hellre skatorna än dom som lurar folk på sina livsbesparingar :mad:
 
Hus tomte
K kristiangbg skrev:
Tack Daniel, jag hoppas de har åtgärdat misstaget men vem vet? Vi kunde inte göra ny besiktning eftersom de försvann. Det tragiska är att de fortsatt verkar bedriva verksamhet trots skatteskulder och fällningar i domstol.
Vissa e som flugsvampar å bara ploppar upp hela tiden
 
K kristiangbg skrev:
Hej

Här kan du läsa mer:
[länk]
Tack - det var väldigt tydligt. Undviker dessa företag!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.