Finanspolitiska rådet vill se förändringar på bostadsmarknaden

Myndighet föreslår friare hyressättning och ökade skatter på bostadsrätter.

Inför höjda skatter på bostadsrätter och fastigheter samt en friare hyressättning, det är förslag som Finanspolitiska rådet radade upp i en debattartikel nyligen. Man menar att detta ska ge pengar till staten som i sin tur kan omfördelas tillbaka till hushållen genom exempelvis olika bidrag.

Enligt deras beräkning skulle den offentliga sektorns intäkter öka med omkring 70 miljarder kronor, detta med ökade intäkter från fastighetsskatten och avdrag för ökade bostadsbidrag och tillägg inräknade.

- Dessa intäkter kan användas för att kompensera hushållen och vidta olika åtgärder för att reformerna ska få önskad fördelningsprofil. I praktiken innebär reformerna således att ökade boendekostnader växlas mot lägre skatter och ökade bidrag.

Så här skriver de om hur förändringen skulle påverka bostadsmarknaden:

- På marknaden för ägt boende föreslår vi att den avkastning som småhus och bostadsrätter ger ägarna bör beskattas lika och dessutom lika med avkastningen på finansiella tillgångar. Det innebär att skatten bör följa ränteläget och taxeringsvärdet. Detta gör att skatten i kronor blir mindre variabel och mer förutsägbar.

Man tror även att detta tillsammans med den friare hyressättningen skulle gynna hyresrätten.

Källa: https://www.dn.se/debatt/svenska-bostadsmarknaden-fungerar-samre-an-nagonsin/