Så ser regeringen på bostadspolitiken framöver

Marie Linder, ordförande i Hyresgästföreningen, kallar regeringens bostadspolitik "världsfrånvänd".

Marie Linder, ordförande i Hyresgästföreningen, kallar regeringens bostadspolitik "världsfrånvänd". Foto: Hyresgästföreningen

Regeringsförklaringen innehöll reformer för bostadsmarknaden som Hyresgästföreningen anser är världsfrånvänd.

När riksdagen öppnade höll statsminister Stefan Löfven ett långt tal om den politik man vill föra framgent. Bland annat nämndes bostadspolitiken, och det talades då om ändrade regler för hur hyran bestäms, höjt tak för bostadstillägg samt enklare byggregler. Man vill bland annat att det ska byggas mer, gå snabbare och bli billigare.

Regeringen tänker hålla möten med de aktörer som verkar på bostadsmarknaden för att se hur man ytterligare kan förbättra reglerna så att byggtakten kan bibehållas.

När det kommer till förändringen för hyressättningssystemet innebär det att man ersätter presumtionshyror med fri hyressättning.

Hyresgästföreningen riktar dock kritik mot förslaget. Att man ska ha helt fria hyror vid nyproduktion menar man på kommer att höja hyrorna och göra det än svårare för redan utsatta grupper att ta sig in på bostadsmarknaden.

– Det här visar hur verklighetsfrånvänd bostadspolitiken blivit i dag. Politikerna borde i stället fråga sig hur vanliga människor ska ha råd att bo i nyproduktionen över huvud taget. De ungdomar jag möter lägger 40 till 60 procent av sin disponibla inkomst på boendet. Är då verkligen höjda hyror lösningen på bostadsbristen, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder, till Hemhyra.

Hon riktar även kritik mot att räntan avskaffas på uppskovsbelopp när man flyttar från hus eller bostadsrätt. Detta menar hon gör hyresrätten skattemässigt missgynnad. Dock innebär det förstås samtidigt fördelar för den som bor i hus eller bostadsrätt och vill flytta.

Slutligen nämnde Stefan Löfven att straffen för försäljning av svartkontrakt ska skärpas och köpen kriminaliseras.

- Reform för reform ska bostadsbristen bort, sade han under regeringsförklaringen.