E.ON får bakläxa efter avtalsbrott om solcellsanläggning

Elbolaget tecknade avtal om att installera solceller men upptäckte sedan att undertaket var krökt, och ville då inte genomföra installationen.

En husägare och E.ON har hamnat i Allmänna Reklamationsnämnden efter att EON valt att inte gå vidare med en solcellsinstallation på husägarens tak. Företaget hade vid det tillfället redan upprättat ett avtal med husägaren, som därmed ansåg att det var kontraktsbrott.

Trots upprepad kommunikation vägrade E.ON att genomföra installationen. De menade på att undertaket var ojämnt, det hade både höjdskillnader och var krökt. Till slut kändes sig husägaren nödgad att anlita ett annat företag. Det företaget såg inga problem med att göra en likvärdig installation, dock var de dyrare så kostnaden blev drygt 50 000 kronor högre. Det är denna som husägaren nu gått till Allmänna Reklamationsnämnden för att få igen.

E.ON anser inte att de gjort ett avtalsbrott. De kunde inte genomföra en ordentlig inspektion av taket innan de skickade ut offerten, och därför anser de att de gjort allt de kunnat. Husägaren å andra sidan menar att en sådan inspektion är på deras ansvar.

Allmänna Reklamationsnämnden håller med husägaren. 

- Nämnden konstaterar att E.ON i offerten åtagit sig att uppföra solcellsanläggningen på det aktuella taket utan någon reservation för takets skick eller andra förhållanden av betydelse för installationens genomförande. Enligt nämndens bedömning har det ålegat E.ON att undersöka förutsättningarna för installationen innan offerten lämnades, skriver de i beslutet och rekommenderar E.ON att betala 50 918 kronor till husägaren.