Elolyckor ökade i fjol

Elolyckor och tillbud ökar igen efter att ha gått ner i antal under pandemin.

Anmälningarna om elolyckor och tillbud ökade under 2021 visar färsk statistik från Elsäkerhetsverket. Under 2020 minskade olyckorna, men i fjol ökade antalet elrelaterade olyckor med 9 procent, och tillbuden med 13 procent.

Olyckorna beror vanligen på att man inte kontrollerat att det är spänningslöst, att spänningen inte är frånkopplad eller att det saknas riktig skyddsavskärmning. 

Totalt handlar det om 869 olyckor och tillbud.

Statistiken omfattar personer som arbetar med el - det finns inget krav om anmälan vid elolycka bland privatpersoner. Däremot har Elsäkerhetsverket tidigare gjort egna undersökningar som visar att ungefär hälften av elolyckorna sker bland privatpersoner. 

Man ser också att det finns ett stort mörkertal både bland elyrkespersoner och privatpersoner.

- Det verkliga antalet elolyckor både i yrkeslivet och på fritiden kan vara två till tre gånger fler än de vi kan se i Elolycksfallsrapporten. Bland annat skadar sig cirka 100 barn om året på grund av att de kommit i kontakt med trasiga vägguttag, säger Leif Wiker, överinspektör på Elsäkerhetsverket.