Elolyckor ökade med 20 procent

Fler elolyckor, men färre som omkommer.

Fler elolyckor, men färre som omkommer. Foto: Elsäkerhetsverket

Antalet elektriker som skadar sig på jobbet ökar.

Förra året anmäldes 546 elolyckor och 323 tillbud till Elsäkerhetsverket, vilket är en ökning på 20 procent för antalet elolyckor jämfört med året före. Samtidigt tror man att statistiken egentligen är ännu högre.

-Vi vet att det finns ett mörkertal av elolyckor som inte anmäls. Man kanske inte vill visa att man ibland slarvar med riskanalyser och rutiner. Därför ser vi positivt på att anmälningsviljan ändå ökar. Det hjälper oss att öka kunskapen om orsakerna till att personer och egendom skadas av el, vilket är en viktig del av Elsäkerhetsverkets förebyggande arbete, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Vanligen är det dock inte hemma hos husägare som elektriker skadar sig. Ofta handlar det snarare om skador som sker under arbete med elnätet.

Även om elolyckorna ökade relativt kraftigt så minskade antalet dödsolyckor. Förra året var det tre personer som omkom till följd av el.

Statistiken gäller yrkesverksamma inom elbranschen. Tidigare statistik från Elsäkerhetsverket visar att cirka 800 privatpersoner skadar sig varje år och cirka 100 stycken av dessa är barn.