Blir troligen inget krav på obligatorisk elbesiktning

Inte ekonomiskt försvarbart att införa obligatoriska elbesiktningar av bostäder.

Regeringen har nyligen låtit genomföra en utredning för att ta reda på om obligatoriska elbesiktningar är något man bör införa. Nu har Elsäkerhetsverket återkopplat med resultatet av utredningen, som visar att det inte är ekonomiskt försvarbart. 

- Vi ser att effekten av elbesiktningar är relativt låg då många av orsakerna till elbränder och elolyckor inte kan upptäckas genom en elbesiktning av fasta elinstallationer och fast installerade apparater. Bränder som orsakas av elprodukter och spisbränder står för en betydande del av elbränderna och dessa bränder kan en elbesiktning inte hjälpa till att förhindra. Regler om krav på elbesiktningar är därför inte samhällsekonomiskt försvarbart, säger Erika Sandström, jurist och projektledare för utredningen vid Elsäkerhetsverket.

Däremot rekommenderar man privatpersoner att låta utföra elbesiktning om man köper ett hus med en äldre elinstallation. Exempelvis har man sett att hus byggda före 1970 sticker ut negativt i statistiken när det kommer till elrelaterade bränder.

- Det beror bland annat på att vissa material var sämre före den tiden. En annan anledning är att vi idag använder fler elprodukter i våra hem och de äldre husen är inte alltid anpassade efter den belastningen. Vid överlåtelse av en bostad rekommenderar vi därför att man gör en elbesiktning, om användningen eller belastningen av elanläggningen förändras väsentligt, samt om huset är byggt före 1970, säger Erika Sandström.