El, Vad kostar det

Vad kostar det att byta ut husets elsystem?

Ibland behöver hela husets elsystem bytas ut.

Ibland behöver hela husets elsystem bytas ut. Foto: Marlén Eskilsson

Har du ett hus som är mer än 50 år gammalt och med ett elsystem som aldrig bytts ut, är det dags för en elrenovering. Här ger vi ett exempel på vad det kan kosta att byta ut husets elsystem.

Ledningar, strömuttag, elcentral, elmätartavla och andra delar i ditt elsystem åldras med tiden och behöver bytas ut. Man brukar som regel säga att när husets elsystem är 50 år, så börjar det bli dags för en elrenovering. Det är svårt att säga exakt vad en sådan renovering skulle kosta i ditt fall, men vi har tillsammans med Total El AB tagit fram typexempel som får ligga till grund för att du ska få en överblick över de kostnader som vanligen ingår.

I exemplet nedan utgår vi från ett 1,5-planshus på cirka 140 kvadratmeter. Huset är byggt på 1960-talet och har eluttag i varje rum samt uttag för belysning inom- och utomhus. Där finns en befintlig elcentral i plåt och en elmätartavla. Vi har inte lagt till några extrauttag eller annan extrautrustning som t ex elburen golvvärme. Prisuppgifterna på detta ligger separat i slutet av artikeln.

Den här kostnaden hamnade vi på för ovan nämnda elrenovering med Total El AB:s priser, samtliga inklusive moms (priser inhämtade år 2017):

59 750 kr exklusive ROT-avdrag

Delsummor: 

Arbete: 41 600 kr
Material: 18 150 kr (varav cirka 15 procent är ledningar och övrigt är lamputtag, strömuttag, brytare och liknande)
Totalt: 59 750 kr
Avgår ev. ROT-avdrag: - 12 480 kr

Totalt efter ROT-avdrag: 47 270 kr

Elektriker
Uppskattad arbetstid: 64h
Timdebitering: 650 kr

Jordade ledningar: 2 695 kr
Elcentral med jordfelsbrytare och automatsäkringar: 3 850 kronor
Elmätningstavla: 2 420 kronor
Strömbrytare retrodesign: 2 860 kronor
Infällda eluttag standarddesign: 2 310 kronor
Övrigt el-material: 4 015 kronor

Summa produkter: 18 150 kr

Byte av ledningar

Första steget innebär att elektriker kommer hem till dig för att byta ut ledningarna. De bryter strömmen, öppnar alla vägguttag och strömbrytare och byter ut de gamla ledningarna mot nya, jordade sådana. I äldre hus är det nämligen vanligt att en stor del av ledningarna är ojordade. Ojordat och jordat får inte blandas i ett och samma rum. När du genomför en elrenovering byter du därför vanligen ut hela ledningssystemet mot ett jordat sådant. Detta kostar ungefär lika mycket som om du skulle välja ojordat och är därför en smart investering i säkerhet och modernitet.

Generellt sett utgör ledningar 15 procent av materialets totalsumma. I det här fallet blir det då cirka 2 695 kronor inklusive moms. I ren arbetskostnad utgör arbetet cirka 15 600 kronor exklusive ROT-avdrag.

Med tre elektriker på plats tar arbetet ungefär en arbetsdag. 

Byte av strömbrytare och uttag

När ledningarna är på plats är det dags att byta ut strömbrytare, jordade vägg- och lamputtag samt fixa iordning utomhusuttaget. Även detta tar cirka en arbetsdag för tre elektriker.

I den här uträkningen har vi räknat med strömbrytare i retrodesign, dessa är något dyrare men efterfrågas ofta i äldre hus för att passa in designmässigt. Däremot är de infällda strömuttagen i standarddesign eftersom de sitter lite mer undangömt och därför väljer många att bara satsa på brytarna. Skulle du däremot vilja uppgradera dem till retrodesign också kostar det cirka 110 kronor extra per strömuttag, arbetskostnaden ökar såklart inte.

Vill du nedgradera allt elmaterial i detta exempel till billigast på marknaden sparar du cirka 4 500 kr.

Totalt kostar allt övrigt elmaterial, jordade vägg- och lamputtag samt strömbrytare i retrodesign 9 185 kronor i det här huset. Arbetskostnaden dag 2 blir cirka 15 600 kronor exklusive ROT-avdrag.

Elcentral och mätartavla

Tredje och sista dagen är det dags att byta ut äldre elcentral och elmätartavla mot nya moderna varianter. För detta krävs bara halva arbetsstyrkan. Sist ska anläggningen även färdigställas och testas så att allt fungerar efter installationen.

I vår uträkning har vi räknat på en modern elcentral med jordfelsbrytare och automatsäkringar, samt en modern elmätartavla.

Summan för denna dag landar på 16 670 kronor - då utgör materialet 6 270 kronor, arbetet med elcentral och elmätartavla 9 100 kronor samt 2 timmar för test och dokumentation vilket kostar 1 300 kronor.

Tillägg som många vill ha

I vårt exempel ingår inte elburen golvvärme. Total El AB uppger att en genomsnittlig installation med material inräknat kostar cirka 550 kronor per kvadratmeter om den genomförs i samband med elrenovering. Dock inkluderar detta inte förarbete med golvytor respektive ingjutning och golvbeläggning.

Många vill även komplettera med fler eluttag eftersom det i äldre hus är relativt få, ställt mot hur många teknikprylar vi samlar på oss idag. Ett extra eluttag med utvändig kabel kostar då 470 kronor styck inklusive montering.

En installation av brandvarnare med trådlös kommunikation kostar 1 200 kronor, medan en enklare traditionell kostar 170 kronor styck. Du kan även installera inbrottslarm med anslutning till larmcentral och mobiltelefon för 8 700 kronor.

Grundanbud - Rum/utrymmen som berörs av renoveringen

Krypvind:
Elledningar, samt befintlig belysnings byts mot ny med lågenergilampa.

Ett nytt eluttag monteras under strömbrytaren.

Övervåning:
WC, Hall, Litet sovrum, Stort sovrum, trappa.

Samtliga elledningar, el och lamputtag, samt doslock byts mot nya.

Bottenvåning:
Hall, Vardagsrum, Kök, Badrum.

Samtliga elledningar, el och lamputtag, samt doslock byts mot nya.

Utomhus:
Ledningar byts till befintlig ytterbelysning på gavel och vid entrédörr.

Byte av befintligt eluttag på vägg vid uteplats.

Teknik:
Befintlig elcentral i plåt byts till ny med automatsäkringar, jordfelsbrytare, samt kompletteras med

20% extra säkringskapacitet. Mätartavlan byts till ny och plombering beställs hos Nätägaren.

Klicka här för att läsa hela offerten (pdf) OBS offerten är från 2014. Priserna i artikeln ovan har i början av 2017 uppdaterats med aktuella siffror.