Ekonomi, Utebelysning

Vad kostar belysning i trädgården?

När mörkret faller på behöver vi bra utebelysning runt huset.

När mörkret faller på behöver vi bra utebelysning runt huset. Foto: Hidealite/Snickarglädjen

Vad kostar det att gräva ner kabel och installera belysning på husets utsida och i trädgården? Vi visar prisexempel på vad belysning i trädgården kan kosta och diskuterar vad som kan göra projektet dyrare eller billigare.

Med hösten kommer mörkret och man behöver belysning runt huset och i trädgården. Men vad kostar det egentligen att sätta upp olika typer av utebelysning?

Vi pratade med Total El i Malmö AB för att reda ut grundkostnader, olika belysningsval och hur olika markförutsättningar påverkar priset för utebelysningen. Det är inte en enkel uppgift att generalisera, men förhoppningen är att du ska få en bild över hur komplext ett sådant här projekt är och hur dina val redan i planeringsstadiet påverkar projektets omfattning.

Pris totalentreprenad sätta utebelysning runt ett hus inklusive en lampa vid ytterdörren, en lampa vid ett förråd, 8 st spottar på träd, buskar och garageuppfart, 4 st pollare längs en grusång, ett vägguttag och styrningar:

Totalt: 127 000 kr

Delsummor:

Arbete: 82 200 kr
Material: 44 800 kr
Eventuellt ROT-avdrag: 6 900 kr (endast det arbete som hänger ihop med huvudbyggnad)

Totalt efter ev. ROT-avdrag: 120 100 kr

Arbetskostnad
Grävning och återställning, 46 600 kr (630 kr/m)
Elektriker, 35 600 kr (650 kr/h)

Materialkostnad
Installationsmaterial, jordfelsbrytare, kabel och markrör, 18 225 kr
6 st 12V spottar i trädäck vid pool, 8 370 kr
Lampa vid ytterdörr, 1 620 kr
8 st spottar för att lysa upp träd, rabatt och garageuppfart, 8 010 kr
4 st pollare längs grusgång, 5 850 kr
Belysning framsida förråd samt låsbart vägguttag, 2 700 kr
Styrningar, 3 488 kr

Ledbelysning
Ledbelysning utmed en gång i trädgården. Foto: Favario1

Hur kan jag göra utebelysningen billigare?

Som du ser är kostnaden för grävning mycket hög, 46 600 kr. Därför rekommenderar vi att du inte köper grävjobbet via elfirman utan gör det själv eller via en annan grävare. Priset på material kan du också ofta få billigre genom att köpa in det själv och inte via elektrikern. Det är alltid bra att rådgöra med sin elektriker om det finns delar av jobbet man kan göra själv för att komma ner i pris. Glöm inte heller att avtala med elektrikern om reseersättning.

Belysning vid uteplats
Belysning med LED-strips i en vedbod. Foto: Hidealite

Är din elanläggning förberedd?

När du ska sätta utebelysning måste du börja med att bestämma vilken belysning du vill ha, var den ska sitta och hur den ska styras.

- Tänk på hur du vill styra din belysning, exempelvis skymningsrelä, automatik för rörelsestyrning, fjärrstyrning eller kopplingsur. Styrningen sätter man helst i elcentralen. Det utgör ingen större kostnadsskillnad om man ändå är där och gör ett ingrepp, säger Nils Dahl, Total El i Malmö AB.

Anläggningen måste också vara redo för det du vill ha. I första hand handlar det om att du måste ha en jordfelsbrytare som täcker allt.

- Saknas det jordfelsbrytare för utomhusbelysningen ska du antingen se till att befintlig jordfelsbrytare även täcker upp utomhusgrupperna, eller - vilket jag rekommenderar - så har du en separat jordfelsbrytare för utomhusbelysningen. Bygger du nytt rekommenderar jag alltid att du har två separata jordfelsbrytare, en för inomhus och en för utomhus, säger Nils Dahl.

Anledningen till detta är för att väder och vind kan orsaka jordfel utomhus. Då vill du ju helst inte att hela huset släcks ner i samma veva.

Belysa träd
Medlemmen joey007 lyste upp träd på tomten. Foto: joey007

Elektrikern behöver se över så att det finns lediga grupper för utebelysningen i elanläggningen. Han eller hon behöver veta vilken typ av belysning du vill ha (starkström, LED eller lågvolt), i hur stor utsträckning, samt vilka eventuella tillbehör du vill ha (exempelvis uttag för infravärme mm) och hur styrningen ska se ut. Allt detta påverkar nämligen installationen.

- Det är mycket som påverkas. Ska du ha infravärme eller uttag för elektrisk grill kräver det exempelvis en helt egen säkring i elskåpet. Det kan även vara så att ditt belysningsprojekt skulle kostnadseffektiviseras genom att använda en alternativ metod där du slipper en del grävjobb. Därför är det viktigt att din elektriker kopplas in i projektet redan i det här stadiet så att han kan se över vad du har för anläggning, säger Nils Dahl.

- Har du exempelvis ett avlångt hus där du vill ha gavelbelysning i respektive ände och samtidigt har mycket sten i marken kanske det visar sig att det blir väldigt dyrt att gräva hela vägen. Men då kanske man kan nyttja punkter som finns i huset istället. Det förutsätter dock att dessa punkter är jordade och att du har jordfelsbrytare och detta kan din elektriker se.

Ju mindre du måste gräva och lägga ner kabel, desto enklare och billigare blir det.

Priset för en ny jordfelsbrytare och eventuell styrning av utomhusbelysning kostar från cirka 2 800 kronor och uppåt beroende på hur avancerad anläggning du vill ha.

- Det finns de som tycker det räcker med en skymningssensor och en separat jordfelsbrytare, medan andra vill ha en hel panel med avancerad styrning i vardagsrummet. Rådgör med din elektriker för priser på exakt den utrustning du behöver, säger Nils Dahl.

Belysning av träd
Medlemmen [SKPG]Zamora belyser ett träd med armatur från Jula. Foto: [SKPG]Zamora

Gräva för belysning

När du vet vilka lampor du vill ha, var du ska placera dem och att elanläggningen är redo, är det dags att börja gräva. Om du tänkt gräva själv bör du konsultera din elektriker om vilket grävdjup som krävs var och var exakt spåren ska grävas.

- Ska du ha lyktstolpar med starkström kräver det ett grävdjup på 60 centimeter, medan lågvolt endast kräver 40 centimeter och det blir såklart en kostnadsskillnad även när det kommer till kabel, säger Nils Dahl.

Konsultationen med elektrikern är också viktig för att det inte bara är att dra ut kablar kors och tvärs över trädgården. Vanligen arbetar man genom att skapa knytpunkter här och var.

- Det bästa för just ditt projekt kanske är att du har en starkströmskabel som leder fram till en knytpunkt i ett skjul och att du därifrån gräver ner lågvoltskabel i två olika riktningar och skapar två nya knytpunkter. Varje installation av utomhusbelysning är individuell, inget projekt är det andra likt. Markförutsättningar påverkar också. Har du exempelvis berg eller sten i marken? Se till att du och elektrikern är överens om grävningen och ha gärna en ritning som du utgår ifrån, säger Nils Dahl.

Belysning trappa
Spottar i en trädgårdsmur. Foto: Svensk fastighetsförmedling

Att gräva kostar uppskattningsvis under goda förhållanden ett par hundra kronor per meter, medan grävning på en skogstomt med mer komplicerade förhållanden kan kosta omkring 1 000 kronor/meter.

Därefter är det dags att lägga ner markrör. Nedläggning av markrör är behörighetskrävande, men om det avser svagström är det något du kan sköta själv. Grundregeln är att alltid prata med din elektriker innan du lägger igen hålet - eventuellt vill elektrikern se över så att du grävt enligt gällande föreskrifter då det har med garanti, säkerhet med mera att göra. Elektrikern vill även se att det är rätt sorts markrör.

- Standard är ett gult 50-millimeters markrör. De kostar omkring 20-30 kronor per meter. Ska du ha slät insida, vilket många elektriker vill ha eftersom det underlättar när de ska dra igenom kabeln, får du lägga på ytterligare någon tia per meter, säger Nils Dahl.

Där kabeln kommer upp ur marken och är synlig, ska du även ha ett metalliskt kabelskydd. Detta för att du av misstag inte ska kunna orsaka skada på kabeln - exempelvis med en grästrimmer, gräsklippare eller annat. Kabelskydd med klammer kostar cirka 55 kronor per meter. 

Belysning vid entrén
Belysning vid garage och entré. Foto: Svensk fastighetsförmedling

Belysningsvalet och planeringen påverkar slutkostnaden

Olika typer av belysning kräver dessutom olika slags kabel i marken. Fråga dig själv: Är det starkström, lågvolt eller LED som krävs till de armaturer jag har valt?

- Lägger din elektriker den billigaste starkströmskabeln PEX, som är godkänd för nedläggning både direkt i mark och rör, så kostar den ungefär 28 kronor per löpmeter. Den går då till en lampa, säger Nils Dahl och fortsätter:

- Om lampan inte är överkopplingsbar måste kabeln först dosas av och då måste du även ha en passande dosa för ändamålet. Den kostar mellan 55-170 kronor beroende på var den ska sitta. En plastdosa som inte riskerar utsättas för väder, vind eller mekanisk åverkan kostar omkring 55 kronor, medan en av högre kvalitet i plåt kostar cirka 170 kronor.

Ska du sedan även ha lågvoltskabel varierar priset stort. Dels beroende på längd, dels beroende på styrning.

- Om man tar en helt vanlig standardkabel som är för lågvoltsbelysning på kortare avstånd eller LED kostar den ungefär 10 kronor per meter, men ska man till exempel man ha en för 12-volts halogen kan det mycket väl vara så att man måste gå upp i en ganska stor area på kabeln och då hamnar du kanske på 30 kronor per meter istället. Då är man uppe i samma pris som för starkströmmen, säger Nils Dahl.

Sedan krävs även diverse transformatorer och eventuella LED-drivers. Hamnar dessa utomhus istället för i centralen måste de vara väderklassade - förutsatt att du inte har ett skjul eller liknande väderskydd strategiskt placerat i trädgården.

- De för utomhusbruk blir ofta betydligt dyrare än de man sätter inomhus. Om man tar en vanlig LED-driver kostar den runt 450 kronor, medan en väderbeständig lätt kan kosta det dubbla. Men å andra sidan får man kanske kortare kabellängd och grävning, säger Nils Dahl.

Belyser siffra på fasaden
Medlemmen iSnobben belyser en siffra på fasaden.

Installation av belysning

Nu är det dags för din elektriker att börja dra igenom kablarna. Det tar ungefär lika lång tid att dra igenom en kabel på 10 meter som det gör att dra igenom en på 20 meter, så priset påverkas främst av hur många markrör du har, inte längden på dem.

- Jag skulle tro att du får räkna med omkring en timme per markrör. Sedan grovt räknat en timme för montering och installation av varje belysningskälla, säger Nils Dahl. 

En elektriker kostar i det här fallet 650 kronor per timme. Multiplicera det med antalet markrör och armaturer så får du ut ett ungefärligt pris för den här delen i projektet.

Belysing med LED-strips
Belysning med LED-strips i en vedbod. Foto: Hidealite.

Olika slags belysningsarmaturer

Förutom själva installationen ska du ju även ha armaturer. Priset på belysning varierar stort. Dels handlar det om att olika lampor håller olika hög kvalitet och styrka, dels om att olika märken är olika populära. Här nedan listar vi några exempelpriser för att du ska få ett humm om vad du kan tänkas behöva betala, samt om alla de olika möjligheter som finns när det kommer till design och funktion.

Tänk också på att ta med eventuella kringtillbehör i din budget, så som timers, skymningssensorer, distansstyrning och annat du kan tänkas vilja ha. Om elektrikern ändå ska utföra arbeten i ditt elskåp kostar det inte särskilt mycket mer att installera dem direkt där, och då är det elektrikern du ska prata med för priser på dessa.

Läs mer

Så belyser du träd i trädgården steg för steg
Belysning vid altanen