Tydligare regler vid försäljning av el-avtal

1 mars träder en överenskommelse i kraft mellan Svensk Energi och Konsumentverket, den ska göra riktlinjerna tydligare så att konsumenter och försäljare inte missförstår varandra.

Konsumentverket och Svensk Energi har träffat en överenskommelse gällande den typ av försäljning där el-företagen själva söker upp potentiella kunder, så kallad gatu-, telefon- och hemförsäljning. Tanken är att överenskommelsen ska tydliggöra de regler som gäller vid den här typen av försäljning så att kunderna inte hamnar i en situation som i värsta fall leder till dubbla avtal och skadestånd.

– Vi har sett flera fall av den här typen av elförsäljning där kunden och säljaren uppenbarligen inte har förstått varandra. Så får det inte vara, som kund ska man kunna känna sig helt trygg även vid uppsökande försäljning. Riktlinjerna får stort genomslag eftersom de ska gälla som god sed på marknaden, där alla aktörer måste förhålla sig till dem, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson i ett pressmeddelande.

Överenskommelsen börjar gälla 1 mars men du kan läsa den redan nu genom att klicka här: Riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument.