Teknik

Så många har fiber där du bor

PTS har uppdaterat Bredbandskartan med aktuella siffror från 2014.

PTS har uppdaterat Bredbandskartan med aktuella siffror från 2014.

Bredbandsutbyggnaden ökar stadigt, och har nu tagit fart även på landsbygden.

61 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund i slutet av 2014, vilket är en 4-procentig ökning jämfört med 2013. Tillgången till just fiber har ökat med 5 procent, och mäter nu 54 procent bland befolkningen. Siffrorna kommer från Post och Telestyrelsens nyligen publicerade bredbandskartläggning.

Rapporten berättar även att tillgången till fiber utanför storstäderna fortfarande är låg, men att de nu kan se att utbyggnaden börjar ta fart. I fyra kommuner ökade den med hela 30 procent förra året: Vara, Färgelanda, Sotenäs och Tanum. 

- Vi kan i rapporten se att fiber dras fram till allt fler på landsbygden, vilket är glädjande. Och jag tror att siffran kommer att öka kraftigt under kommande år med tanke på de 3,25 miljarder som regeringen avsatt för bredbandsutbyggnad på landsbygden, säger Göran Marby, generaldirektör för Post- och Telestyrelsen.

Enligt honom är, utöver bredbandsstödet, även det lokala engagemanget en nyckelfaktor när det kommer till fiberutbyggnad. De kommuner som redovisar en kraftig ökning har ofta lokala byalag som sett till att få stöd för utbyggnaden.

Totalt ökade fiberutbyggnaden på landsbygden från 9 till 13 procent mellan åren 2013-2014. I ett 30-tal kommuner var dock ökningen 10 procentenheter eller mer.

I Bredbandskartan kan du se hur fibertillgången ser ut på just din ort.