Byggahus.se
 1. Hur mycket el förbrukar du? Jämför med andra

OKQ8 bygger parkering utan bygglov

 1. M
  Husägare · Västerås · 16 inlägg

  Martin72

  Husägare
  OKQ8 nära oss har utan bygglov börjat bygga en parkeringsplats på ca 400 m2 på en tidigare grönyta.
  De vill ha den till uppställningsplats för sina hyrsläp.
  De vet om att det inte är tillåtet att bygga parkeringsytan utan lov, planen är att bygga klart ytan inklusive asfaltering och sedan söka tillstånd för att använda ytan för parkering. Detta tillstår de villigt i telefonsamtal.
  Vårt problem är att
  * vi vill inte ha en uppställningsplats för 30+ släpvagnar utanför köksfönstret
  *vi vill inte ha all trafik för de som hämtar och lämnar där in på vår villagata i ett 30-område (infart kan ej enkelt ske från huvudinfarten till övriga mackområde utan från en parallell gata inne i villaområdet)
  *Vi vill inte ha buller och bilar på tomgång blir det hämtar och lämnar släp, ibland mitt i natten ,(parkeringen kommer även att användas för envägssläp )
  *Vi vill inte ha in lastbil med släp och kran! in på vår villagata flera gånger i månaden för att hantera och rangera envägssläpen

  Gatan i fråga är en återvändsgata med 30 som högsta hastighet.

  Jag har hittills anmält det olagliga bygget till kommunen, protesterat till OKQ8 Stationsansvarig och hjälpt till så att grannarna även de anmält sitt missnöje till kommunen.
  Lokala tidningar är även "purrade" (återstår att se om det vill skriva ngt).
  Deras entreprenör har hittills spärrat utfart från vår fastighet med bilen två ggr på grund av klantigt placerade containrar för fyllnadsmassor och ingen har ens i förväg brytt sig om att lämna en lapp i brevlådan om att de tänker jobba med arbetsmaskiner mellan sju på morgonen och fem på kvällen.
  Deras förhoppning verkar vara att kommunen skall ge tillstånd i efterhand för just det de vill bygga utan att behöva ta in synpunkter från oss grannar i förväg.... Ett riktigt pissigt sätt att bete sig i största allmänhet tycker jag.

  Jag tar tacksamt emot fler tips om hur man bekämpar detta rättsvidriga förfarande så att de stoppar bygget och helst tvingas återställa.
   
  Redigerat 10 nov 2021 22:13
 2. Raggsockan
  Nybyggare · Stockholm · 62 inlägg

  Raggsockan

  Nybyggare
  Har du kollat upp vilken benämning marken som dom nu anlägger parkering på är i detaljplanen?
  Är det så att detaljplanen medger detta och det håller sig inom reglerna för marklov så är det fullt möjligt att anlägga en parkering på sin fastighet utan lov för detta.

   
 3. M
  Husägare · Västerås · 16 inlägg

  Martin72

  Husägare
  Planen säger att det får bedrivas bensinmacksverkssmhet på tomten. Ytan de bygger på var tidigare en egen fastighet med bostadshus på, men detta revs då skyddsavstånden utökades. Marken i sig är prickad i planen.
  Var jag begriper enligt PBL så är den enda parkering (som inte uttryckligen tillåts i detaljplan) som alltid är tillåten att anlägga parkeringsplats för eget behov på en- eller tvåbostadshus
  https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...ikt/bygglovbefriade-atgarder/parkeringsplats/

  Alla andra behöver bygglov om det är rätt...
   
 4. K
  Medlem · Malmö · 1 670 inlägg

  kindvall

  Medlem
  Parkeringsplatser är väl en naturligt förekommande del av bensinstationsverksamhet, så det låter ju inte planstridigt. Vad gäller prickad mark har det väl varit lite oklarheter om parkeringsplatser räknas som byggnation, har för mig att man kom fram till att de inte är det, och därmed möjliga, något du kan kolla upp.
  Men bygglov ska ju krävas hur som helst. Och det låter ju inte som den befintliga infarten är lämpligt placerad. Kan de placera infarten på bättre sätt genom förändringar inom den befintliga fastigheten?
   
  • Laddar…
 5. HasseTeknik
  Medlem · Uppland · 4 683 inlägg
  Är det en kommunal gata?
   
  • Laddar…
 6. M
  Husägare · Västerås · 16 inlägg

  Martin72

  Husägare
  Ja, kommunens gata.
  Infart till övriga stationen från en annan gata utanför 30-området.
   
 7. M
  Husägare · Västerås · 16 inlägg

  Martin72

  Husägare
  Inte enkelt, det är nivåskillnad på 2 m ned till ytan där de anlägger parkeringen
   
 8. W
  Medlem · 1 476 inlägg
  Utsikten från ditt köksfönster är det inget som tas hänsyn till.
  Mycket "vi vill inte" men vad gäller gatan så är det så att alla har rätt att bruka den oavsett vad ni vill eller inte vill.
  Att ställa upp hyrsläp är direkt kopplat till bensinstationens verksamhet så där kommer du inte vidare med vad ni vill eller inte vill.
  Störande verksamhet (buller från trafik) får man nog acceptera när man bor i en stad.
  Lastbils trafik är en del av infrastrukturen, transporter till och från verksamheter måste få förekomma oavsett om det är en gata med fartbegränsning.
  Att din infart har blivit spärrad så är frågan om det gjordes tillfälligt under pågående på/avlastning då är det lagligt.
  Sällan företag lämnar lappar/informerar om vad som kommer att utföras och under vilka tider.
  Arbete som utförs mellan 7-17 räknas inte som störande verksamhet.
  Vad det gäller bygglov så behövs det mer info om den aktuella fastigheten och vad kommun har beslutat.
   
 9. M
  Husägare · Västerås · 16 inlägg

  Martin72

  Husägare
  Eftersom du inte har ngt konkret tips som kan hjälpa så kunde du ju bara varit tyst???
  Vad kommunen beslutat är - ingenting - eftersom det ju inte finns något bygglov.
   
 10. C
  Medlem · 221 inlägg

  cotillion

  Medlem
  Vad förväntar du dig att få höra? Ge oss en fastighetsbeteckning eller lägg upp planhandlingar så kan du få bättre svar. Det mest sannolika nu är att du snart har en parkeringsplats utanför fönstret.

  Jag rekommenderar en tujahäck.
   
 11. W
  Medlem · 1 476 inlägg
  Jag kan vara tyst, men vill du ha svar och eventuell hjälp så förenklar du det genom att läsa och svara på frågor.
  Du kan börja läsa här
  https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...t/bygglov-for-anlaggningar/parkeringsplatser/
  Det va du fick gratis av mej om du vill ha vidare hjälp så kan du anlita nån jurist/konsult eller liknande för 1250kr/tim och uppåt
  Men eftersom jag ska vara tyst.
  Så är det här mitt sista inlägg som någonsin kan hjälpa dej med ditt problem.
  Jag skrev några rader om vad du kan och inte kan ta med i din argumentation mot byggherre/kommun.
  Jag driver ett markentreprenör företag.
  Jobbar som inhyrd konsult inom mark och bygg frågor.
  Hyr ut mej som oberoende besiktningsman inom mark och bygg.
  Är utbildad Bas U, Bas P,
  Med mera, så börja inte med att hacka på den som vill hjälpa dej.
  Är det ett detaljplanerad mark så finns det garanterat något skrivet/beslutat om den oavsett om det finns bygglov eller inte!!!!!! och det va med den frågan jag avsluta mitt förra inlägg.
  Tack och hej.
   
 12. F
  Medlem · 222 inlägg

  Falckman

  Medlem
  Onekligen verkar ju kommunen ha beslutat om en detaljplan. Men helt enkelt är det inte att svara, det beror på vad som står i detaljplanen. Exempelvis kan lovsplikten tagits bort för diverse åtgärder, vidare kan det möjligen anses rymmas inom bensinstationsverksamhet. Däremot är dina önskemål om utsikt, buller, bilköer och lastbilar inget argument överhuvudtaget.

  Se även 6:2 plan- och byggförordningen samt 9 kapitlet i PBL för mer detaljer om olika lov och när dessa eventuellt inte behövs. Teoretiskt är det också möjligt att komplettera med bygglov efter att byggnationen utförts, även om det inte är att rekommendera... Men utan gällande detaljplan och fastighetsbeteckning är det svårt att ge mer än generella svar.

  Men för att understryka, förfarandet behöver absolut inte vara rättsvidrigt. Om lov krävs kan du ju alltid uppmärksamma kommunen på det hela, förslagsvis byggnadsnämnden eller vilken kommuninstans som nu sköter lovshantering etc.

  Annars får jag hålla med om att en thujahäck nog är en bra idé ;)
   
  Redigerat 11 nov 2021 20:37
 13. skoge
  Medlem · 1 761 inlägg
  Varför skulle de lagt en lapp i brevlådan?
  7-17 är ju inte störande tider?
   
 14. K
  Medlem · Malmö · 1 670 inlägg

  kindvall

  Medlem
  Det är möjligt att de de håller på med nu, att asfaltera, inte är en lovpliktig markåtgärd.
  Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 12 §
  12 §
  Det krävs marklov, om kommunen har bestämt det i detaljplanen, för
  1. trädfällning,
  2. skogsplantering, och
  3. markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

  Asfaltering faller inom punkt 3, så du får gå till detaljplanen för att se om den säger något om det.
  Om den inte gör det är deras nuvarande arbete antagligen OK.
  Sen är det ju oförändrat så att de behöver ett bygglov för att använda ytan som P-plats.
   
 15. M
  Husägare · Västerås · 16 inlägg

  Martin72

  Husägare
  Tack för bra tips.
  Planen är mycket gammal och säger bara att tomten får användas till bensinstationsändamål.
  Men om jag läser rätt i länken du skickade:
  Minskad marklovsplikt i detaljplan
  Kommunen kan i en detaljplan minska marklovsplikten genom att införa en planbestämmelse som säger att det inte krävs marklov för schaktning eller fyllning.

  Det finns ingen sådan bestämmelse i planen som säger att det inte krävs marklov, varför det alltså med automatik bör krävas marklov. Om jag tänker rätt.

  Ärendet är anmält till alla instanser som är involverade i kommunen bla bygglovs- och planavdelningen samt miljö- och hälsoskydd.
   
  Redigerat 12 nov 2021 09:53
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.