Minskade investeringar i bredbandsnätet

PTS har kartlagt hur investeringarna i bredbandsnätet utvecklar sig.

Investeringarna i bredbandsnätet minskade under förra året, enligt en kartläggning som Post- och Telestyrelsen (PTS) genomfört. Investeringstappet stannar på -11 procent när myndigheten jämför siffrorna mot de från föregående år.

PTS gör bedömningen att vi kommer att få se samma utveckling de närmast kommande åren. Det handlar framför allt om minskade investeringar i mobilnätet.

Man har även tittat på hur Covid-19 har påverkat utbyggnaden av bredbandsnätet. Det man kan se är att ett antal hushåll haft önskemål om att skjuta på fiberinstallationen på grund av smittorisk, men utöver detta är påverkan från pandemin mycket låg. Enligt aktörerna fortsätter utbyggnaden enligt planen.

Siffrorna kommer från en delrapport. Slutrapporten väntas publiceras under hösten.