El, Energi

Rita husets elanläggning

Elritning på en tillbyggnad.

Elritning på en tillbyggnad. Foto: Marléne Eskilsson

Tänk till ordentligt innan du låter elektrikern sätta igång och installera husets elanläggning. Om du lämnar över en genomtänkt elritning till elektrikern säkerställer du att elanläggningen blir som du vill ha den.

En elanläggning i ett hus består av de grundläggande funktionerna;

 • En elcentral med automatsäkring eller gängsäkring.
 • Eluttag i varje rum
 • Uttag för belysning, inomhus och utomhus
 • Telefoni
 • TV

Ofta vill småhusägaren idag också ha saker som;

 • Data
 • Larm
 • Ljudanläggning (inbyggda högtalare?)
 • Nätverk
 • Automatisk styrning av belysning, larm, solskydd, värmesystem m m.

– Till ett småhus på 150 kvm räknar jag med att elanläggningen kostar mellan 80 000 kr – 100 000 kr, för en grundläggande standard, säger Niklas Ekström, elkonsult och behörig elinstallatör.
– Då är det gott om uttag, men bara standard med vanliga strömbrytare, inga dimrar.

Niklas Ekström driver företaget Accendo Projekt & Design där han ritar elanläggningar åt både företag och privata beställare

– Om man bygger nytt hus tycker jag att man ska försöka förhandla in alla extra prylar innan man skriver på kontraktet, för de här tillvalen tar hustillverkarna bra betalt för, säger Niklas.

Enligt Niklas är SIS standard (SS 437 01 46) för antalet uttag och deras placering väl tilltagen och allt man behöver be elektrikern följa. T ex ska det enligt SIS standard sitta ett eluttag per fyra löpmeter innervägg. Tänk på att du själv måste säga till elektrikern att följa svensk standard, för det är inget han måste göra självmant.

Det kan också vara så att ett byggföretag har en egen standard och bara nämner för dig att du får ”eluttag enligt standard”, men då menar sin egen standard som är sämre än SIS standard. Här gäller det att se upp, menar Niklas.

Elcentralen är den punkt där elledningar förgrenas till olika delar av huset, ibland till ytterligare en eller flera undercentraler om huset är stort. I elcentralen sitter elmätaren, säkringar och en eller flera jordfelsbrytare.

– I ett normalstort småhus har man oftast en jordfelsbrytare, max två, säger Niklas Ekström. Idag finns nämligen jordfelsbrytare som återställer sig själva och behovet av att ha flera finns inte längre. Tidigare satte man in flera jordfelsbrytare för att undvika att kylskåpet och frysen stängdes av i onödan när jordfelsbrytaren löste ut.

Jordfelsbrytaren känner av om ström läcker ut någonstans från systemet, t ex om en människa får ström i sig, och stänger då av strömmen.

Säkringarna bryter strömmen om den blir för hög för att skydda apparaterna. Har du gängsäkringar måste du byta proppar när en säkring har utlösts. Detta är en robust och tillförlitlig konstruktion, men kräver att du byter propparna manuellt.
– Automatsäkringar återställer man själv utan att byta någon säkring, säger Niklas Ekström.

När Niklas ska rita en elanläggning i ett hus, gör han arbetet i fem steg.

 1. Han börjar med att intervjua den som ska bo i huset. Vilka önskemål finns?
 2. Sedan tar han reda på vilka material som ska användas, även här utifrån kundens önskemål.
 3. Han kan nu rita in var armaturerna ska sitta, vägguttag, strömbrytare, telefon, antenn, eventuellt data, larm m m.
 4. Sedan kan han rita ledningarna som går emellan de olika funktionerna.
 5. Till sist gör han en armaturförteckning och en beskrivning av hur elektrikern ska gå tillväga med installationerna.