Hushållens elsäkerhet ska utredas

Ett eluttag.

Ett eluttag. Foto: Vår medlem Karl Sewon.

Vilka riskfaktorer är inblandade när det kommer till elsäkerhet och olyckor i bostäder?

Elsäkerhetsverket påbörjar en undersökning för att ta reda på hur hög elsäkerhet hushållen har i sina bostäder. Tidigare undersökningar pekar på att cirka 490 av de 5400-6500 situationer som räddningstjänsten rycker ut på varje år beror på elfel, samt att 3 av 10 pulat med elen själva. Elsäkerhetsverket vill undersöka om det finns en koppling mellan dessa och andra faktorer, och om bostäders elanläggningar uppdateras tillräckligt ofta.

- Tidigare undersökningar visar att vi inte kan vara säkra på att underhåll i elanläggningarna utförts på ett korrekt sätt och att elsäkerheten varierar mellan bostäder. I en särskild studie i samband med vår Elolycksfallsrapport 2013 konstaterar vi att drygt hälften av alla personskador som orsakats av el, inträffar i bostadsmiljöer, säger Jennie Andersson, projektledare hos Elsäkerhetsverkets analysavdelning. 

I pressmeddelandet skriver de att misstänker att det bland annat finns en del äldre elanläggningar som inte uppfyller dagens behov.

- Äldre bostäder är byggda med lägre elsäkerhetskrav till exempel när det gäller jordning och jordfelsbrytare och idag används också mycket mer hemelektronik än tidigare, säger Jennie Andersson.

Andra faktorer man kommer att titta på är byggnadernas materialval och geografiska placering.

Det första arbetet med analysen beräknas vara klart och redo att delrapporteras i juni.