Fukt

Elektroosmos: Arid och Chalmers Industriteknik bemöter kritiken

Kontrollboxen för dränering med hjälp av elektroosmos.

Kontrollboxen för dränering med hjälp av elektroosmos. Foto: Arid

Vi har talat med Arid och Chalmers Industriteknik och gett dem möjlighet att bemöta kritiken avseende elektroosmos och utvärderingsrapporten.

För en tid sedan gick Villaägarnas Riksförbund ut med ett pressmeddelande där de varnade för elektroosmos - en teknik som används för att torka upp material i källare där markfukt är ett återkommande problem. Förbundet menar att tekniken inte fungerar - pressmeddelandet var ett i raden av flera.

- Vi har skaffat oss en samlad bild av forskningsläget och har rapporter som daterar tillbaka till 50-talet. Utifrån dessa drar vi slutsatsen att tekniken inte fungerar, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert hos Villaägarnas Riksförbund.

Arid som är ett av företagen som säljer den här typen av produkter vill nu bemöta kritiken. Enligt dem fungerar den visst och de har också källor som bekräftar sin sak. Dels hänvisar de till en rad kunder så som exempelvis Lidingö Stad, som köpt tekniken, är nöjda och köpt in fler system, dels till en rad forskningsrapporter, bland annat en amerikansk studie utförd av US Army Corps of Engineers som ansvarar för underhållet av federala och militära byggnader i USA. Nyligen publicerades också en utvärderingsrapport från Chalmers Industriteknik.

- Vi bad dem att testa vår produkt för att få fram en svensk källa så att Villaägarnas Riksförbund kunde se med egna ögon att det fungerar och sluta med sin omotiverade kampanj mot oss som har resulterat i en hel del förlorade affärer. Vi förstår ärligt talat inte varför de gör så här. Vår initiala kontakt med dem 2012 var jättebra, sedan slutade de bara svara och drog igång hela den här apparaten mot oss. Vi vet inte vad mer vi kan göra, säger Martin Graap, marknadschef för Arid.

Utvärderingsrapporten från Chalmers Industriteknik har dock kritiserats på en rad punkter. Dels säger Villaägarnas Riksförbund att den inte följer god vetenskaplig sed. Chalmers Industriteknik kommenterar detta så här:

-Vår utgångspunkt är att alltid utföra våra uppdrag på ett professionellt sätt, säger Golaleh Ebrahimpur, vd för Chalmers Industriteknik.

De vill inte utveckla kommentaren ytterligare eller prata om elektroosmos som teknik överlag. De vill heller inte kommentera följande kritik som Villaägarnas Riksförbund riktar mot rapporten:

“Mätning i borrade hål innebär ökad risk för uttorkning runt mätpunkten. Redovisade temperaturer i mätserien tyder på ett rejält värmetillskott i inomhusmiljön runt vecka 2. Referensmätning av relativ fuktighet eller fuktkvot borde ha skett med en annan mätmetod för att utesluta mätmetodfel. Mätperioden är även för kort för att kunna ta hänsyn till randvillkorens variation med årstiderna.”

Även rapportförfattaren Stephan Mangold avböjer att kommentera, och hänvisar till det svar vi får från Golaleh Ebrahimpur.

Mer forskning

Tyvärr finns det ingen mer svensk forskning på tekniken. Det finns en rad studier utomlands och där kan båda parterna visa upp rapporter som stöder den egna uppfattningen.

En riktig forskningrapport innebär mer arbete än en utvärderingsrapport. Den är tidskrävande, omfattande och kostar mer, vilket ligger till grund till varför Arid säger sig inte ha haft möjlighet att få fram en svensk sådan.

- Vi skulle såklart vilja ha ett team forskare som testar tekniken men det kostar väldigt mycket pengar och vi är ett relativt litet företag fortfarande. Men vi för diskussioner med ett universitet just nu i förhoppning om att detta ska bli av så att Villaägarna slutar smutskasta oss, säger Martin Graap.

Arid hävdar även att de håller på med ett test av sin produkt hos SP, men vill inte lämna ut några kontaktuppgifter till den som utför testet.

– Med tanke på att Villaägarna inte drar sig för att misskreditera Chalmers Industriteknik är det ju inte uteslutet att de skulle göra samma sak med SP och därför vill vi inte gå ut med detta förrän testet är klart, säger Martin Graap.

DIskussion om elektroosmos på Byggahus.se

I Byggahus forum har ingen privatperson med elektroosmos installerat i källarväggen visat sig för att försvara metoden. Våra medlemmar som diskuterar metoden ifrågasätter den dock starkt på grund av bristen på vetenskapligt stöd för att den skulle fungera.

Pysslarn: “För övrigt — verkar någonting för bra för att vara sant så är det nog så... Hade metoden varit effektiv skulle den ju varit allmänt använd idag, eller hur?”

Mexitegel: “Som både Villaägarna och flera andra skribenter redan påpekat så kanske det fungerar under vissa särskilda omständigheter. Problemet är att marknadsföringen inte riktigt lirar med detta, utan att det skulle vara en fullgod ersättning till traditionella dräneringsmetoder. Det är det inte.”

TreeView: ” Skrämmande inställning från Martin Timell;"Jag är den förste att lyssna på argument, men då måste man ha ett argument som håller. Villaägarna har ju inte bevisat att det inte fungerar. Då kan man ha en klädsam ödmjukhet inför det", säger han.
Så det är alltså omvänd evidens som gäller. Köper jag ett rapportresultat så är det alltså giltigt till någon motbevisat det vetenskapligt?”

Pelpet: "Det är skillnad på kriminalitet och vetenskap. Har man en vetenskaplig teori så är det upp till den som lägger fram teorin som skall bevisa att den fungerar.

Är det förresten någon som vill köpa pelpets magiska vingummin? De håller vulkanutbrott borta från källaren, jag lovar. Om det är någon som inte tror på att det funkar så är det upp till skeptikern att bevisa att det inte funkar."

Läs mer

Villaägarnas och Äntligen Hemma i tvist om elektroosmos
Villaägarnas: "Elektriska pulser driver inte ut fukt"
Dränerar utan att gräva med Arid