Juridik

Willab Garden knäpps på näsan av ARN

Willab Gardens avtal var för otydligt.

Willab Gardens avtal var för otydligt.

Företaget rekommenderas leverera åtta nya fasta väggpartier till missnöjd kund.

En husägare i Klippan får rätt mot Willab Garden i Allmänna Reklamationsnämnden. Husägaren hade beställt åtta fasta väggpartier med information om exakta mått, som vid leverans visade sig vara för låga på grund av ett avdrag för bottenlist. Willab Garden menar på att deras ritning visar att måtten borde ha räknat in avdraget.

- Det måttet som har angivits på ritningen avsåg hålmått inklusive ställmån, vilket också framgick av ritningen. De mått som anmälaren mätt enligt de ingivna bilderna är partimått som inkluderar en fläns eftersom hålmåttet inklusive ställmån mäts på den sidan av partiet som ska passa in i hålet. Måttet för regeln som anmälaren tagit upp ingår i hålmåttet, skriver Willab Garden.

Men Allmänna Reklamationsnämnden håller inte med. De anser att företagets villkor varit för otydliga och att det åligger företagets ansvar att se till att avtalet är tydligt och lätt att förstå för bägge parter. Därför rekommenderas Willab Garden att leverera åtta nya väggpartier utan kostnad för husägaren.

- Varken av de ingivna ritningarna eller av bolagets broschyr för de aktuella väggpartierna framgår att avdrag för bottenlist kommer att göras på de angivna måtten. Av broschyren framgår däremot att en bottenlist behövs för att montera väggpartierna, men utan någon uppgift om bottenlistens storlek. Denna otydlighet i parternas avtal är något som bolaget får ansvara för, skriver nämnden.