Konflikt om fiberutbyggnad

Fiberföretag lovade fiberinstallation men kunde inte fullfölja, förlorar i ARN.

En husägare på Ringsö har tagit ett fiberföretag till Allmänna Reklamationsnämnden efter att de hävt ett avtal om fiberinstallation. Enligt husägaren fanns det ett stort engagemang kring fiberinstallation på Ringsö, både från företagets håll och från de boende. Husägaren ska bland annat ha åkt runt med en representant från företaget för att samla in namnunderskrifter. Först ett par år efter att avtalet ingåtts fick man besked att det inte skulle fullföljas. 

Företaget själva hävdar dock att de aldrig utlovat någon installation på Ringsö eftersom denna skulle bli för kostsam. I ett utlåtande till Allmänna Reklamationsnämnden skriver företaget att de i själva verket bara fått bidrag för, och haft för avsikt, att installera fiber på grannön. Att avtalet ifråga var ett misstag.

- I projektet ingick inte att bygga ut fiber på Ringsö, men tyvärr fick NN felaktigt ett erbjudande vilket upptäcktes i ett sent skede. När bolaget upptäckte misstaget gav bolaget Skanova i uppdrag att undersöka de närmare förutsättningarna för att ändå kunna erbjuda honom fiber. Skanova kunde efter utförd utredning konstatera att kostnaden för detta skulle vara mellan 800 000 och 1 000 000 kr för nätbyggnation, tillståndshantering i Länsstyrelsen, etablering på landfästen inklusive förläggning av sjökabel samt transport av maskiner, material och arbetskraft till ön, skriver de som svar på anmälan.

De lutar sig mot att detta är en orimlig kostnad, och att man därför haft rätt att häva avtalet.

Allmänna Reklamationsnämnden anser dock att de bevis som skickats in är otillräckliga. Dels framgår det inte om kostnaden som framför gäller en fastighet eller om den är en samlingskostnad för alla husägare på ön. Dels har företaget inte skickat in de villkor man använder som utgångspunkt i sin argumentation.

- Nämnden rekommenderar Zitius Service Delivery AB att fullfölja avtalet om fiberinstallation med NN, skriver nämnden.