Ekonomi

Vildare budgivningar på husmarknaden

Hetsiga budgivningar och stort prisspann fortsätter prägla bostadsmarknaden.

SBAB kallar bostadsmarknaden för vild, och en undersökning som banken genomfört bland mäklare visar att 6 av 10 mäklare håller med. Skillnaden mellan utgångspris och slutpris fortsätter att öka och budgivningarna tilltar - framför allt i storstäderna.

58 procent av mäklarna anser att budpremien, med andra ord skillnaden mellan utgångspris och slutpris, stigit på husmarknaden. Endast 3 procent av de tillfrågade anser att den har fallit. På frågan huruvida de kan uppskatta hur mycket den stigit hamnar genomsnittet på 11 procent vilket är en uppgång på 3 procent sedan kvartal 2.

Så här kommenterar Tor Borg, chefekonom på SBAB, statistiken:

- Dagens bostadsmarknad ställer stora krav på de som söker bostad. Antalet potentiella köpare är många och affärerna går snabbt, ofta innan objektet varit ute på publik visning. Det gäller att bestämma sig snabbt och vara beredd att gå långt över utgångspriset. Hetsiga budgivningar kan resultera i att priset sticker iväg flera hundra tusen kronor.