Mäklare varnas för lockpris

Huset såldes till ett slutpris som låg 42 procent över utgångspris, trots att mäklaren hade en tidigare budgivning att luta sig mot vid prissättning.

En mäklare varnas av Fastighetsmäklarinspektionen efter att ha lagt ut ett hus till försäljning vid två tillfällen, bägge gångerna med ett utgångspris långt under slutpris. Huset lades först ut för drygt en halv miljon kronor men såldes för 1 350 000 kronor. Affären gick dock inte igenom och vid försäljningsförsök två beslutades ett utgångspris på 700 000 kronor. Denna gången såldes huset för 1 250 000 kronor.

- Utifrån den tidigare budgivningen bör mäklaren ha haft goda förutsättningar att ange en mer rättvisande prisuppgift i marknadsföringen, skriver Fastighetsmäklarinspektionen i sin bedömning.

De slår fast att slutpriset är 42 procent över utgångspris, och att det därmed handlat om ett lockpris.

- Det är en avvikelse som med marginal överstiger vad som enligt tidigare praxis bedömts utgöra en väsentlig avvikelse.

Väsentlig avvikelse har prövats rättsligt vid flera tillfällen, och vid ett av dessa bedömdes exempelvis 18 procent avvikelse vara väsentlig.

Personen som anmält mäklaren uppger också att denna försökt att köpa huset för utgångspris men då fått nej. Enligt mäklaren var det säljaren som ville ge budgivningen en chans.

Mäklaren motiverar prissättningen med att hus i det område, och med det skick som detta hade, har ett värde runt 450 000-750 000 kronor, men att intresset just nu är ovanligt högt då fritidshusområdet blivit populärt bland tyska och nederländska spekulanter. Fastighetsmäklarinspektionen anser dock att den tidigare budgivningen borde ha vägt tyngre i bedömningen av nytt utgångspris, och varnar därför mäklaren.