Ekonomi

Våra amorteringar täcker inte slitaget

Efter 50 år är ett hus utslitet.

Efter 50 år är ett hus utslitet. Foto: Marlén Eskilsson

Riksbankens granskning av 4 miljoner låntagare i Sverige visar att bara 60 procent amorterar sina lån och att dessa i snitt behöver 100 år för att betala tillbaka lånen. Det täcker troligen inte bostadens slitage.

Av alla hushåll med bolån har nästan 60 procent minskat sina skulder mellan 2012 och 2013. Det är den goda nyheten när en svensk myndighet för första gången kontrollerat all långivning från de åtta största bankerna och summerat skulderna för nästan 4 miljoner svenskar. Riksbanken har med stöd av riksbankslagen samlat in all kreditinformation hos UC, inklusive alla andra lån som dessa låntagare har.

Jonas Lindmark
Jonas Lindmark

De dåliga nyheterna är delvis att skuldsättningen är hög, i snitt har bolåntagare en skuld som är hela 370 procent av årsinkomsten efter skatt. Men problemet är framför allt att minskningen i snitt är så långsam. Summeringen i Riksbankens rapport visar att om låntagarna som har minskat sina skulder fortsätter att minska skulderna i samma takt framöver är de i genomsnitt skuldfria om 100 år. För ett lån på 1,2 miljoner kronor motsvarar det en amortering på 1000 kronor per månad.

Så länge bostadspriserna stiger är detta inget problem, då går det nästan alltid att sälja med vinst och betala tillbaka lånen. Men i ett perspektiv på 100 år är det ofta bara tomterna som kommer att behålla sitt värde, många hus som är 100 år gamla kommer att vara värdelösa i meningen att det kommer att löna sig att riva dem och bygga nytt.

Vi vet sällan i förväg vem som kommer att få ta kostnaden för att bygga nytt när en bostad är så sliten och gammalmodig att den är olönsamt att renovera. Men ett klokt sätt att förbereda sig är att amortera den del av lånen som inte täcks av tomtens värde. Tiden för amortering kan diskuteras, men vårens kritik av progressiva avskrivningar av nya bostadsrätter har lyft fram att moderna bostäder troligen har kortare livslängd än vad som gällt historiskt. Moderna material, nya krav på standard och IT-system gör tillsammans att bostadsexperter anser att det kan vara rimligt att räkna med 50 års livslängd, i den meningen att under 50 år måste så mycket renoveras och uppdateras att kostnaden motsvarar nyproduktion.

Men detta är inte ett tillräckligt argument för att vi svenskar i snitt borde dubbla vår amorteringstakt. Dels är vi inte 100% belånade, dels har som sagt tomten ett värde också. Den delen av bostadslånet som inte täcks av ett uppskattat tomtvärde borde alltså åtminstone amorteras på 50 år, för att inte riskera att bli överbelånad. Och om amorteringen ska täcka slitaget, då behöver alltså summan under 50 år täcka kostnaden för nyproduktion (exklusive tomten).