Utredning: Minska svartarbetet inom byggbranschen

Regeringen har tillsatt en utredning med avsikt att minska svartarbetet inom byggbranschen. Förhoppningen är att utredaren, i samråd med Boverket och Skatteverket, bland annat ska finna lösningar på hur Skatteverket på ett bra sätt kan göra oannonserade kontrollbesök ute hos byggföretagen. Tanken är att det i slutändan ska finnas ett fungerande system där det är tydligt vem som har ansvar.

– Att motverka skattefusk och svartjobb är en prioriterad fråga för regeringen och det är angeläget att hitta fler vägar för att motverka detta också inom byggbranschen, säger finansminister Anders Borg.