Utländsk aktör kallar Stockholm för bostadsbubbla

De städer som har granskats.

De städer som har granskats. Grafik: UBS.

Risken för en bostadsbubbla har ökat i flera städer runtom i världen. Stockholm håller andraplatsen.

Ett antal större städer världen över har granskats av UBS i ett så kallat Global Real Estate Bubble Index för 2017. Stockholm är en av städerna som hamnar i toppen av listan.

Indexet anger risken för en bostadsbubbla och gränsen för en bubbelrisk går vid 1,5. New York har exempelvis 0,2 medan Stockholm har 2,01. Toronto som toppar listan har 2,12 och det innebär att Stockholm intar en andraplats på listan. Paris ligger på 1,31 och ligger därmed närmast att få en bostadsmarknad som kvalar in i riskzonen för en bostadsbubbla.

- Bubbelrisken i utvalda världsstäder har ökat betydligt under de senaste fem åren. De reala huspriserna för de metropoler som befinner sig inom bubbelriskzonen har ökat med nästan 50 procent i genomsnitt sedan 2011, enligt rapporten.

Källa: UBS