Juridik

Tvist mellan rörföretag och badrumsägare slutar med prisavdrag

Ett avlopp för nära vägg, dock inte det avlopp som artikeln handlar om.

Ett avlopp för nära vägg, dock inte det avlopp som artikeln handlar om. Foto: Aembla

Ett felplacerat avlopp i det nyrenoverade badrummet medger ingen nyrenovering enligt ARN.

En husägare i Upplands Väsby renoverade badrummet men fick avloppsrören placerade för nära väggarna. När det uppdagades ville husägaren få hela badrummet omgjort eftersom det är enda sättet att garantera att tätskiktet håller för gällande krav. Men byggfirman ansåg endast att golvet och rördragningen skulle ersättas då felet inte gett upphov till någon skada och därför inte täcks av deras försäkringsbolag.

Tvisten slutade i Allmänna Reklamationsnämnden som går på byggföretagets linje.

- Det är utrett att alla avlopp i badrummet är placerade för nära väggarna enligt branschreglerna. Tjänsten är således inte fackmässigt utförd. Eftersom motparten inte har visat att NN informerats om och godkänt att en avvikelse från branschreglerna skulle ske föreligger det därmed ett fel i tjänsten som bolaget är ansvarigt för. Trots felet i tjänsten är badrummet fullt fungerande. Mot bakgrund av detta anser nämnden att felets betydelse för NN inte är sådant att det ska avhjälpas eftersom ett avhjälpande skulle medföra oskäligt stora kostnader för näringsidkaren, skriver nämnden i beslutet.

Husägaren ville i första hand ha ett komplett avhjälpande och i andrahand ersättas med 211 280 kronor för att ett annat företag skulle kunna avhjälpa felet. Istället blir det som rörföretaget önskat, ett prisavdrag som motsvarar nytt golv och ny rördragning.

- Bolaget får inte någon hjälp från sitt försäkringsbolag eftersom det inte inträffat någon skada men är dock villigt att göra rätt för sig inom rimliga gränser. Bolaget kan därför återbetala ersättningen för VVS-arbetena, 25 000 kr, och ersätta anmälaren med ett nytt, likvärdigt badrumsgolv, vilket det uppskattar till ca 50 000 kr, skriver BMN Rör Kommanditbolag som är de som blivit anmälda.

Det är också den summa som Allmänna Reklamationsnämnden beslutar är rimlig.

- Nämnden anser att NN får anses skäligen gottgjord med det av motparten medgivna beloppet, skriver de.